Hopp til hovedinnhold
Akutte og forbigående psykoser kan gi symptomer som vrangforestillinger, sansebedrag, uro og forvirring.
Akutte og forbigående psykoser kan gi symptomer som vrangforestillinger, sansebedrag, uro og forvirring.

Akutte og forbigående psykoser

Akutte og forbigående psykoser er en gruppe psykiske lidelser som kjennetegnes ved akutt oppståtte psykotiske symptomer og klare avvik fra normal atferd.

Sist revidert:


QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/andre-psykoser/akutt-psykose/ 

Hva er en akutt og forbigående psykose?

Årsak

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Videre forløp

Vil du vite mer?