Hopp til hovedinnhold
Paranoid psykose blir oftest mistenkt av pårørende, politi, kollegaer eller lege. Den som har psykosen forstår ikke selv at noe er galt. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Paranoid psykose blir oftest mistenkt av pårørende, politi, kollegaer eller lege. Den som har psykosen forstår ikke selv at noe er galt. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Paranoid psykose

Paranoid psykose er en tilstand som medfører en uriktig oppfatning av virkeligheten. Symptomer kan være mistenksomhet, mistillit, at man tolker handlinger fiendtlig eller foraktfullt, og er følsom for krenkelser.

Sist revidert:


QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/andre-psykoser/paranoid-psykose/ 

Hva er paranoid psykose?

Forekomst

Årsak

Symptomer

Undertyper

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser