Hopp til hovedinnhold

Paranoid psykose

Paranoid psykose er en tilstand som medfører en uriktig oppfatning av virkeligheten. Symptomer kan være mistenksomhet, mistillit, at man tolker handlinger fiendtlig eller foraktfullt, og er følsom for krenkelser.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/andre-psykoser/paranoid-psykose/ 

Hva er paranoid psykose?

Forekomst

Årsak

Symptomer

Undertyper

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Paranoia. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Birkeland SF. Paranoia. Ugeskr Læger 2007; 169: 3566-70. PubMed 
 2. Helsedirektoratet. Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. 2013. www.helsebiblioteket.no 
 3. Bourgeois JA. Delusional disorder. Medscape, last updated Nov 14, 2017. emedicine.medscape.com 
 4. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
 5. Perala J, Suvisaari J, Saarni SI, et al. Lifetime prevalence of psychotic and bipolar I disorders in a general population. Arch Gen Psychiatry 2007; 64: 19. PubMed 
 6. Kelly BD. Erotomania: epidemiology and management. CNS Drugs 2005; 19: 657-69. PubMed 
 7. Poletti M, Sambataro F. The development of delusion revisited: a transdiagnostic framework. Psychiatry Res 2013; 210:1245. PubMed 
 8. Abdel-Hamid M, Brüne M. Neuropsychological aspects of delusional disorder. Curr Psychiatry Rep. 2008 Jun. 10(3):229-34.
 9. de Portugal E, González N, Haro JM, et al. A descriptive case-register study of delusional disorder. Eur Psychiatry 2008; 23:125. PMID: 18082379. PubMed 
 10. Opjordsmoen S. Delusional disorder as a partial psychosis. Schizophr Bull. 2014 Mar; 40(2): 244–247. www.ncbi.nlm.nih.gov 
 11. Skelton M, Khokhar WA, Thacker SP. Treatments for delusional disorder. Cochrane Database Syst Rev 2015; 5:CD009785. Cochrane (DOI) 
 12. Manschreck T. Delusional disorder. UpToDate, last updated Oct 12, 2020. UpToDate 
 13. Manschreck TC, Khan NL. Recent advances in the treatment of delusional disorder. Can J Psychiatry 2006; 51: 114-9. PubMed 
 14. Ray WA, Chung CP, Murray KT, Hall K, Stein CM. Atypical antipsychotic drugs and the risk of sudden cardiac death. N Engl J Med 2009; 360: 225-35. New England Journal of Medicine 
 15. Turkington D, Kington D, Weiden P. Cognitive-behaviour therapy for schizophrenia: a review. Curr Opin Psychiatry 2005; 18: 159-63. PubMed 
 16. Fochtmann LJ. Treatment of other psychotic disorders. Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. 8th ed. 2005: 1545-50.