Hopp til hovedinnhold
Schizofreni: Man tror at flere faktorer medvirker til at noen utivkler sykdommen.  Arv er en av faktorene som har betydning.
Schizofreni: Man tror at flere faktorer medvirker til at noen utivkler sykdommen.  Arv er en av faktorene som har betydning.

Schizofreni, en oversikt

Schizofreni er en alvorlig psykisk sykdom preget av hallusinasjoner og vrangforestillinger, endret tankemønster og sosial tilbaketrekking.

Sist revidert:


QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/schizofreni/schizofreni-oversikt/ 

Hva er schizofreni?

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?