Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kan schizofrenidiagnosen stilles tidligere?

Kan tidlig oppdagelse og behandling av schizofreni forebygge tilstanden eller mildne forløpet?

Sist revidert:


QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/schizofreni/schizofreni-tidlig-diagnose/ 

Tidlig diagnose

Tidlige tegn på schizofreni

Hvor står vi i dag?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser