Hopp til hovedinnhold

REM-søvn atferdsforstyrrelse

Ved REM-søvn atferdsforstyrrelse vil personen bevege seg i faser av søvnen der frivillig muskulatur normalt er paralysert, noe som gjør at de kan agere fysisk på hendelser i drømmer.

Publisert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/diverse/rem-sovn-atferdsforstyrrelse/ 

Hva er REM-søvn atferdsforstyrrelse?

Forekomst

Årsaker

Symptomer og tegn

Diagnostikk

Behandling

Unngå skade

Redusere risikoen for komplikasjoner

Medikamentell behandling

Konsekvenser og forløp av sykdommen

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet REM-søvn atferdsforstyrrelse. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Haba-Rubio J, Frauscher B, Marques-Vidal P, et al. Prevalence and determinants of rapid eye movement sleep behavior disorder in the general population. Sleep. 2018 Feb 1;41(2):zsx197. PMID: 29216391. PubMed 
 2. Lloyd R, Tippmann-Peikert M, Slocumb N, Kotagal S. Characteristics of REM sleep behavior disorder in childhood. J Clin Sleep Med. 2012 Apr 15;8(2):127-31. 1760. PMID: 22505856. PubMed 
 3. Shukla G, Gupta A, Chakravarty K, et al. Rapid Eye Movement (REM) Sleep Behavior Disorder and REM Sleep without Atonia in the Young. Can J Neurol Sci. 2019 Sep 24:1-9. Epub ahead of print. PMID: 31549602. PubMed 
 4. Kari Anne Bjørnarå. REM-søvnatferdsforstyrrelse. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 946. doi:doi: 10.4045/tidsskr.16.0360 DOI 
 5. Poryazova R, Oberholzer M, Baumann CR, Bassetti CL. REM sleep behavior disorder in Parkinson's disease: a questionnaire-based survey. J Clin Sleep Med. 2013 Jan 15;9(1):55-9A. PMID: 23319905. PubMed 
 6. Boeve BF. REM sleep behavior disorder: Updated review of the core features, the REM sleep behavior disorder-neurodegenerative disease association, evolving concepts, controversies, and future directions. Ann N Y Acad Sci. 2010 Jan;1184:15-54. PMID: 20146689. PubMed 
 7. Henderson MX, Trojanowski JQ, Lee VM. α-Synuclein pathology in Parkinson's disease and related α-synucleinopathies. Neurosci Lett. 2019 Sep 14;709:134316. Epub 2019 Jun 3. PMID: 31170426. PubMed 
 8. Dauvilliers Y, Jennum P, Plazzi G. Rapid eye movement sleep behavior disorder and rapid eye movement sleep without atonia in narcolepsy. Sleep Med. 2013 Aug;14(8):775-81. Epub 2012 Dec 5. PMID: 23219054. PubMed 
 9. Antelmi E, Pizza F, Donadio V, et al. Biomarkers for REM sleep behavior disorder in idiopathic and narcoleptic patients. Ann Clin Transl Neurol. 2019 Sep;6(9):1872-1876. Epub 2019 Aug 6. Erratum in: Ann Clin Transl Neurol. 2020 Feb;7(2):266. PMID: 31386270 PubMed 
 10. Postuma RB, Gagnon JF, Bertrand JA, et al. Parkinson risk in idiopathic REM sleep behavior disorder: preparing for neuroprotective trials. Neurology. 2015 Mar 17;84(11):1104-13. Epub 2015 Feb 13. PMID: 25681454. PubMed 
 11. Kalia LV, Lang AE. Parkinson's disease. Lancet. 2015 Aug 29;386(9996):896-912. Epub 2015 Apr 19. PMID: 25904081. PubMed 
 12. Yao C, Fereshtehnejad SM, Keezer MR, et al. Risk factors for possible REM sleep behavior disorder: A CLSA population-based cohort study. Neurology. 2018 Dec 26;92(5):e475–85. Epub ahead of print. PMID: 30587514. PubMed 
 13. Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus. Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer: Parasomnier. Nerttsiden besøkt 05.10.20 helse-bergen.no 
 14. McCarter SJ, Tippmann-Peikert M, Sandness DJ, et al. Neuroimaging-evident lesional pathology associated with REM sleep behavior disorder. Sleep Med. 2015 Dec;16(12):1502-10. Epub 2015 Sep 14. PMID: 26611948. PubMed 
 15. Elliott JE, Opel RA, Pleshakov D, et al. Posttraumatic stress disorder increases the odds of REM sleep behavior disorder and other parasomnias in Veterans with and without comorbid traumatic brain injury. Sleep. 2020 Mar 12;43(3):zsz237. PMID: 31587047. PubMed 
 16. Fernández-Arcos A, Iranzo A, Serradell M, Gaig C, Santamaria J. The Clinical Phenotype of Idiopathic Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder at Presentation: A Study in 203 Consecutive Patients. Sleep. 2016 Jan 1;39(1):121-32. PMID: 26940460. PubMed 
 17. Génier Marchand D, Postuma RB, Escudier F, De Roy J, et al. How does dementia with Lewy bodies start? prodromal cognitive changes in REM sleep behavior disorder. Ann Neurol. 2018 May;83(5):1016-1026. Epub 2018 May 16. PMID: 29665124. PubMed 
 18. Fereshtehnejad SM, Yao C, Pelletier A, et al. Evolution of prodromal Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies: a prospective study. Brain. 2019 Jul 1;142(7):2051-2067. PMID: 31111143. PubMed 
 19. Postuma RB, Lang AE, Massicotte-Marquez J, Montplaisir J. Potential early markers of Parkinson disease in idiopathic REM sleep behavior disorder. Neurology. 2006 Mar 28;66(6):845-51. PMID: 16567700. PubMed 
 20. Shin HY, Joo EY, Kim ST, Dhong HJ, Cho JW. Comparison study of olfactory function and substantia nigra hyperechogenicity in idiopathic REM sleep behavior disorder, Parkinson's disease and normal control. Neurol Sci. 2013 Jun;34(6):935-40. Epub 2012 Jul 28. PMID: 22843227. PubMed 
 21. Feemster JC, Jung Y, Timm PC, et al. Normative and isolated rapid eye movement sleep without atonia in adults without REM sleep behavior disorder. Sleep. 2019 Oct 9;42(10):zsz124. PMID: 31587043 PubMed 
 22. Howell MJ. Parasomnias: an updated review. Neurotherapeutics. 2012 Oct;9(4):753-75. PMID: 22965264. PubMed 
 23. St Louis EK, Boeve AR, Boeve BF. REM Sleep Behavior Disorder in Parkinson's Disease and Other Synucleinopathies. Mov Disord. 2017 May;32(5):645-658. PMID: 28513079. PubMed 
 24. McGrane IR, Leung JG, St Louis EK, Boeve BF. Melatonin therapy for REM sleep behavior disorder: a critical review of evidence. Sleep Med. 2015 Jan;16(1):19-26. Epub 2014 Oct 13. PMID: 25454845. PubMed 
 25. Di Giacopo R, Fasano A, Quaranta D, et al. Rivastigmine as alternative treatment for refractory REM behavior disorder in Parkinson's disease. Mov Disord. 2012 Apr;27(4):559-61. Epub 2012 Jan 30. PMID: 22290743. PubMed 
 26. Arnaldi D, Famà F, De Carli F, et al. The Role of the Serotonergic System in REM Sleep Behavior Disorder. Sleep. 2015 Sep 1;38(9):1505-9. PMID: 25845692. PubMed 
 27. Gilat M, Coeytaux Jackson A, Marshall NS, et al. Melatonin for rapid eye movement sleep behavior disorder in Parkinson's disease: A randomised controlled trial. Mov Disord. 2020 Feb;35(2):344-349. Epub 2019 Oct 31. PMID: 31674060;
 28. Li SX, Lam SP, Zhang J, et al. A prospective, naturalistic follow-up study of treatment outcomes with clonazepam in rapid eye movement sleep behavior disorder. Sleep Med. 2016 May;21:114-20. Epub 2016 Feb 16. PMID: 27448481. PubMed 
 29. Shin C, Park H, Lee WW, et al. Clonazepam for probable REM sleep behavior disorder in Parkinson's disease: A randomized placebo-controlled trial. J Neurol Sci. 2019 Jun 15;401:81-86. Epub 2019 Apr 23. PMID: 31035190. PubMed 
 30. Howell MJ, Arneson PA, Schenck CH. A novel therapy for REM sleep behavior disorder (RBD). J Clin Sleep Med. 2011 Dec 15;7(6):639-644A. PMID: 22171203. PubMed 
 31. Berg D, Postuma RB, Adler CH,et al. MDS research criteria for prodromal Parkinson's disease. Mov Disord. 2015 Oct;30(12):1600-11. PMID: 26474317. PubMed 
 32. Galbiati A, Verga L, Giora E, Zucconi M, Ferini-Strambi L. The risk of neurodegeneration in REM sleep behavior disorder: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Sleep Med Rev. 2019 Feb;43:37-46. Epub 2018 Nov 8. PMID: 30503716. PubMed 
 33. Iranzo A, Tolosa E, Gelpi E, et al. Neurodegenerative disease status and post-mortem pathology in idiopathic rapid-eye-movement sleep behaviour disorder: an observational cohort study. Lancet Neurol. 2013 May;12(5):443-53. Epub 2013 Apr 3. PMID: 23562390. PubMed 
 34. Postuma RB, Adler CH, Dugger BN, et al. REM sleep behavior disorder and neuropathology in Parkinson's disease. Mov Disord. 2015 Sep;30(10):1413-7. Epub 2015 Aug 12. PMID: 26265105. PubMed 
 35. Högl B, Stefani A, Videnovic A. Idiopathic REM sleep behaviour disorder and neurodegeneration - an update. Nat Rev Neurol. 2018 Jan;14(1):40-55. Epub 2017 Nov 24. PMID: 29170501. PubMed 
 36. Ellis T, Rochester L. Mobilizing Parkinson's Disease: The Future of Exercise. J Parkinsons Dis. 2018;8(s1):S95-S100. PMID: 30584167. PubMed 
 37. Arnaldi D, Antelmi E, St Louis EK, et al. Idiopathic REM sleep behavior disorder and neurodegenerative risk: To tell or not to tell to the patient? How to minimize the risk? Sleep Med Rev. 2017 Dec;36:82-95. Epub 2016 Nov 10. PMID: 28082168. PubMed 
 38. Armstrong MJ, Okun MS. Diagnosis and Treatment of Parkinson Disease: A Review. JAMA. 2020 Feb 11;323(6):548-560. PMID: 32044947. PubMed 
 39. Bjorvatn B. Søvnregistrering og søvnstadier. Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno). Sist oppdatert 26.01.2018. helse-bergen.no 
 40. Barone DA, Henchcliffe C. Rapid eye movement sleep behavior disorder and the link to alpha-synucleinopathies. Clin Neurophysiol. 2018 Aug;129(8):1551-1564. Epub 2018 May 29. PMID: 29883833. PubMed 
 41. Postuma RB, Gagnon JF, Bertrand JA, et al. Parkinson risk in idiopathic REM sleep behavior disorder: preparing for neuroprotective trials. Neurology. 2015 Mar 17;84(11):1104-13.Epub 2015 Feb 13. PMID: 25681454. PubMed