Hopp til hovedinnhold

Münchausens syndrom

Münchausens syndrom er en tilstand der en pasient presenterer symptomer og tegn som viser seg å være fabrikerte, falske.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/diverse/munchausens-syndrom/ 

Hva er Münchausens syndrom?

Årsak

Symptom

Diagnose

Eksempler på selvpåførte symptomer og tegn

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Münchausens syndrom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Asher R. Munchausen's syndrome. Lancet 1951; 1: 339-41. PubMed 
 2. Sousa Filho D, Kanomata EY, Feldman RJ, Maluf Neto A. Munchausen syndrome and Munchausen syndrome by proxy: a narrative review. Einstein (Sao Paulo). 2017;15(4):516-521. doi:10.1590/S1679-45082017MD3746 DOI 
 3. Schrader H, Aasly JO, Bøhmer T. Utfordringer ved Münchhausens syndrom. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 696-7. doi:10.4045/tidsskr.17.0268 DOI 
 4. Feldman MD. Playing sick? Untangling the web of Munchausen syndrome, Munchausen by proxy, malingering and factitious disorder. New York: Brunner-Routledge, 2004
 5. Salvo M, Pinna A, Milia P et al. Ocular Munchausen syndrome resulting in bilateral blindness. Eur J Ophthalmol 2006; 16: 654 – 6. PMID: 16952116 PubMed 
 6. Lin JL, Servat JJ, Bernardino CR et al. Bilateral corneal perforations and autoproptosis as self-induced manifestations of ocular Munchausen’s syndrome. Orbit 2012; 31: 252 – 5. PMID: 22571651 PubMed 
 7. Yates GP, Feldman MD. Factitious disorder: a systematic review of 455 cases in the professional literature. Gen Hosp Psychiatry 2016; 41: 20 – 8. PMID: 27302720 PubMed 
 8. Cruz-Portelles A, Fernández-Chelala BE, Peña-Castillo Y. 31 year old woman with Munchausen syndrome in haemodialysis. Case report and literature review. Nefrologia 2012; 32: 552 – 3. PMID: 22806302 PubMed 
 9. Kenedi CA, Shirey KG, Hoffa M et al. Laboratory diagnosis of factitious disorder: a systematic review of tools useful in the diagnosis of Munchausen’s syndrome. N Z Med J 2011; 124: 66 – 81. PMID: 21963927 PubMed 
 10. Park TA, Borsch MA, Dyer AR, Peiris AN. Cardiopathia fantastica: the cardiac variant of Munchausen syndrome. South Med J 2004; 97: 48-52. PubMed 
 11. Huffman JC, Stern TA, Huffman JC, Stern TA. The diagnosis and treatment of Munchausen's syndrome. Gen Hosp Psychiatry 2003; 25: 358-63. PubMed