Hopp til hovedinnhold

Organiske psykiske lidelser

Psykiske forstyrrelser kan oppstå som følge av kroppslig sykdom. Dette skjer oftest blant eldre personer. Hovedbehandlingen rettes da mot den underliggende sykdommen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/diverse/organiske-psykiske-lidelser/ 

Hva er organiske psykiske lidelser?

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Organiske psykiske lidelser. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Campellone JV. Organic brain syndrome. MedlinePlus, accessed July 30, 2014 .
  2. Testa A, Giannuzzi R, Daini S, Bernardini L, Petrongolo L, Silveri NG. Psychiatric emergencies (part III): psychiatric symptoms resulting from organic diseases. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2013;17 (suppl 1): 86-99. PMID: 23436670. PubMed 
  3. Castro J, Billick S. Psychiatric presentations/manifestations of medical illness. Psychiatr Q 2013; 84: 351-362. PubMed