Hopp til hovedinnhold

Spilleavhengighet

Spilleavhengighet som er ute av kontroll, påvirker økonomi, forholdet til andre mennesker og arbeidslivet. Dersom du spiller i hemmelighet, bruker mye tid og energi på spillingen, spiller bort penger og ikke klarer å slutte, bør du be om hjelp.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/diverse/spilleavhengighet/ 

Spillemarkedet

Symptom

Årsak

Når bør du søke hjelp?

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Spilleavhengighet. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Łabuzek K, Beil S, Beil-Gawełczyk J, et al. The latest achievements in the pharmacotherapy of gambling disorder. Pharmacol Rep. 2014 Oct;66(5):811-20 . pmid:25149985 PubMed 
 2. Leppink EW, Redden SA, Chamberlain SR, Granta JE. Cognitive flexibility correlates with gambling severity in young adults. J Psychiatr Res. 2016 Oct; 81: 9–15 . doi:10.1016/j.jpsychires.2016.06.010 DOI 
 3. Topf JL, Yip SW, Potenza MN. Pathological Gambling: Biological and Clinical Considerations. J Addict Med 2009; 3: 111-119. PubMed 
 4. Potenza MN. Review. The neurobiology of pathological gambling and drug addiction: an overview and new findings. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2008; 363: 3181-9. PubMed 
 5. Slutske WS. Natural recovery and treatment-seeking in pathological gambling: results of two U.S. national surveys. Am J Psychiatry 2006; 163: 297-302. American Journal of Psychiatry 
 6. Wenzel H, Dahl A. Female pathological gamblers - a critical review of the clinical findings. Int J Ment Health Addiction 2009; 7: 190-202. PubMed 
 7. Pallesen, Ståle; Molde, Helge; Mentzoni, Rune Aune; Hanss, Daniel; Morken, Arne Magnus. Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015. Bergen: Institutt for samfunnspsykologi 2016 (ISBN 978-82-91713-60-1) 103 s.UiB.
 8. Shead NW, Derevensky JL, Gupta R. Risk and protective factors associated with youth problem gambling. Int J Adolesc Med Health 2010; 22: 39-58. PubMed 
 9. Lotteri- og stiftelsestilsynet. Norske Pengespill 2018. https://lottstift.no/nb/pengespill/pengespillstatistikk/
 10. Potenza MN. Neurobiology of gambling behaviors. Curr Opin Neurobiol 2013; 23(4): 660-667. PubMed 
 11. Murch WS, Clark L. Games in the Brain: Neural Substrates of Gambling Addiction. Neuroscientist 2016; 22(5): 534-545. PubMed 
 12. Linnet J, Møller A, Peterson E, et al. Inverse association between dopaminergic neurotransmission and Iowa Gambling Task performance in pathological gamblers and healthy controls. Scand J Psychol 2011; 52: 28-34. PubMed 
 13. Linnet J, Møller A, Peterson E, et al. Dopamine release in ventral striatum during Iowa Gambling Task performance is associated with increased excitement levels in pathological gambling. Addiction 2011; 106: 383-90. PubMed 
 14. Grant JE, Kim SW, Odlaug BL. A double-blind, placebo-controlled study of the opiate antagonist, naltrexone, in the treatment of kleptomania. Biol Psychiatry 2009; 65: 600-6. PubMed 
 15. Dowling NA, Oldenhof E, Shandley K, et al. The intergenerational transmission of problem gambling: the mediating role of offspring gambling expectancies and motives. Addict Behav 2018; 77: 16-20. PubMed 
 16. Yau YH, Potenza MN. Gambling disorder and other behavioral addictions: recognition and treatment. Harv Rev Psychiatry. 2015 Mar-Apr;23(2):134-46 . pmid:25747926 PubMed 
 17. Grant JE, Odlaug BL, Chamberlain SR. Neural and psychological underpinnings of gambling disorder: A review. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2016; 65: 188-193. PubMed 
 18. Grant J. Impulse control disorders: a clinician’s guide to understanding and treating behavioural addictions. New York: W.W Norton; 2008.
 19. James RJ, Tunney RJ. The need for a behavioural analysis of behavioural addictions. Clin Psychol Rev 2017; 52: 69-76. PubMed 
 20. Moore TJ, Glenmullen J, Mattison DR. Reports of Pathological Gambling, Hypersexuality, and Compulsive Shopping Associated With Dopamine Receptor Agonist Drugs. JAMA Intern Med 2014. pmid:25329919 PubMed 
 21. Dowling, N. A., S. S. Merkouris, C. J. Greenwood, E. Oldenhof, J. W. Toumbourou and G. J. Youssef (2017). "Early risk and protective factors for problem gambling: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies." Clin Psychol Rev 51: 109-124.
 22. Subramaniam M, Abdin E, Shahwan S, et al. Culture and age influences upon gambling and problem gambling. Addict Behav Rep. 2015 Jun; 1: 57–63 . doi:10.1016/j.abrep.2015.04.004 DOI 
 23. Volberg RA, McNamara LM, Carris KL. Risk Factors for Problem Gambling in California: Demographics, Comorbidities and Gambling Participation. Journal of Gambling Studies 2017. DOI: 10.1007/s10899-017-9703-5. DOI 
 24. Dowling NA, Cowlishaw S, Jackson AC, et al. Prevalence of psychiatric co-morbidity in treatment-seeking problem gamblers: A systematic review and meta-analysis. Aust N Z J Psychiatry 2015; 49(6): 519-539. PubMed 
 25. Dannon PN, Lowengrub K, Gonopolski Y, et al. Pathological gambling: a review of phenomenological models and treatment modalities for an underrecognized psychiatric disorder. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2006; 8: 334-9. PubMed 
 26. Hansen M, Rossow I. Pengespill og suicidal atferd. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 174-6. PubMed 
 27. KoRus-Øst (2017). Problematisk spilleatferd i penge- og dataspill: Kartlegging av behandlingsmetoder og behandlingssteder, Kompetansesenter rus - region øst.
 28. Lotteri- og stiftelsestilsynet. Årsmelding 2011. Førde: Lotteri og Stiftelsestilsynet; 2012.
 29. Carlbring P, Jonsson J, Josephson H, Forsberg L. Motivational interviewing versus cognitive behavioral group therapy in the treatment of problem and pathological gambling: a randomized controlled trial. Cogn Behav Ther 2010; 39: 92-103. PubMed 
 30. Pallesen S, Molde H, Arnestad HM et al. Medikamentell behandling ved spilleavhengighet Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1322 – 4.
 31. Dell'Osso B, Altamura AC, Allen A, et al. Epidemiologic and clinical updates on impulse control disorders: a critical review. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2006; 256: 464-75. PubMed 
 32. Grant JE, Kim SW. Medication management of pathological gambling. Minn Med 2006; 89: 44-8. PubMed 
 33. Genton P, Bauer J, Duncan S, et al. On the association between valproate and polycystic ovary syndrome. Epilepsia 2001; 42: 295-304. PubMed 
 34. Grant JE, Odlaug BL, Schreiber LR. Pharmacological treatments in pathological gambling. Br J Clin Pharmacol 2014; 77(2): 375-381. PubMed 
 35. Labuzek K, Beil S, Beil-Gawelczyk J, et al. The latest achievements in the pharmacotherapy of gambling disorder. Pharmacol Rep 2014; 66(5): 811-820. PubMed 
 36. Kulturdepartementet. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 - 2015. 2012.
 37. Norsk Tipping - Produkter. In; 2012.
 38. Cunningham-Williams RM, Cottler LB, Compton WM 3d, Spitznagel EL. Taking chances: problem gamblers and mental health disorders--results from the St. Louis Epidemiologic Catchment Area Study. Am J Public Health 1998; 88: 1093-6 Published erratum in Am J Public Health 1998; 88: 1407.
 39. Shead NW, Derevensky JL, Gupta R. Risk and protective factors associated with youth problem gambling. Int J Adolesc Med Health 2010; 22: 39-58. PubMed 
 40. Bjelland B. Kognitive prosesser og spilleavhenighet. In: Psykologisk arbeid med rus- og avhengighets-problemer. N-Haugesund: Norsk psykologforening, Rogaland lokalavdeling; 2006.