Hopp til hovedinnhold

Depresjonsfølelse

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. FHI: Folkehelserapporten: Psykiske lidelser hos voksne. Sist oppdatert 10.02.2023. www.fhi.no  
  2. Maurer DM, Raymond TJ, Davis BN. Depression: Screening and Diagnosis. Am Fam Physician. 2018;98(8):508-515. PubMed  
  3. ICD-10. F 32. Depressiv episode. Siden besøkt 04.12.2019. finnkode.ehelse.no  
  4. Haugen W, Haavet OR, Sirpal MK, Christensen KS. Identifying depression among adolescents using three key questions: a validation study in primary care. Br J Gen Pract 2016; 66: e65-70. pmid:26823267 PubMed  
  5. Kerr DCR, Zava DT, Piper WT, et al. Associations between vitamin D levels and depressive symptoms in healthy young adult women. Psychiatry Res. Published online March 6, 2015. doi: org/10.1016/j.psychres.2015.02.016
  • Ole Rikard Haavet, professor, Avd. for allmennmedisin UiO (2019) og fastlege ved Lillestrøm Legesenter
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Olav Thorsen, spesialist allmennmedisin, Klubbgaten legesenter, Stavanger
  • Gunnar Morken, spesialist i psykiatri, førsteamanuensis, Psykiatrisk Institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim