Hopp til hovedinnhold

Hallusinasjoner

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Waters F, Fernyhough C. Hallucinations: A Systematic Review of Points of Similarity and Difference Across Diagnostic Classes. Schizophr Bull. 2017 Jan; 43(1): 32–43. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 2. McCleery A, Nuechterlein KH. Cognitive impairment in psychotic illness: prevalence, profile of impairment, developmental course, and treatment considerations
. Dialogues Clin Neurosci. 2019 Sep;21(3):239-248. PubMed  
 3. Linscott RJ, van Os J. An updated and conservative systematic review and meta-analysis of epidemiological evidence on psychotic experiences in children and adults: on the pathway from proneness to persistence to dimensional expression across mental disorders. Psychol Med. 2013 Jun; 43(6):1133-49. PMID: 22850401. PubMed  
 4. Mason OJ, Brady F. The psychotomimetic effects of short-term sensory deprivation. J Nerv Ment Dis. 2009 Oct; 197(10):783-5. PMID: 19829208 PubMed  
 5. Smith MJ, Thirthalli J, Abdallah AB, et al. Prevalence of psychotic symptoms in substance users: a comparison across substances. Compr Psychiatry. 2009 May-Jun; 50(3):245-50. PMID: 19374969. PubMed  
 6. Waters F, Allen P, Aleman A, et al. Auditory hallucinations in schizophrenia and nonschizophrenia populations: a review and integrated model of cognitive mechanisms. Schizophr Bull. 2012;38:683–693. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 7. Gjelstad K, Løvdahl H, Ruud T, Friis S. Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon - blir de opphevet dagen etter? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 917 - 20. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 8. Helsedirektoratet. Psykisk helsevernlov med kommentarer. Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern. Sist faglig oppdatert 29. november 2017. www.helsedirektoratet.no  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Olav Thorsen, spesialist allmennmedisin, Klubbgaten legesenter, Stavanger
 • Olav M. Linaker, førsteamanuensis, spesialist i psykiatri, Psykiatrisk Institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim