Hopp til hovedinnhold

Oppstemthet og mani

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Marzani G, Price Neff A. Bipolar Disorders: Evaluation and Treatment. Am Fam Physician. 2021;103(4):227-239. PubMed  
  2. Tondo L, Vázquez GH, Baldessarini RJ. Depression and Mania in Bipolar Disorder. Curr Neuropharmacol. 2017 Apr; 15(3): 353–358. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  3. Grande I, Berk M, Birmaher B, et al. Bipolar disorder. Lancet. 2016;387(10027):1561-1572. PubMed  
  4. ICD-10. Affektive lidelser, stemningslidelser. Kodeverket besøkt 05.12.2019. finnkode.ehelse.no  
  5. Gjelstad K, Løvdahl H, Ruud T, Friis S. Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon - blir de opphevet dagen etter? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 917 - 20. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  6. Helsedirektoratet. Psykisk helsevernlov med kommentarer. Sist faglig oppdatert 29. november 2017. www.helsedirektoratet.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Gunnar Morken, spesialist i psykiatri, Psykiatrisk Institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Olav Thorsen, spesialist allmennmedisin, Klubbgaten legesenter, Stavanger