Hopp til hovedinnhold

Tvangstanker og tvangshandlinger

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Seibell PJ, Pallanti S, Bernardi S, et al. Obsessive-compulsive disorder. BestPractice, last updated December 2018.
  2. Fenske JN, Petersen K. Obsessive-compulsive disorder: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2015 Nov 15;92(10):896-903. PubMed  
  3. Hansen B, Kvale G, Hagen K, Havnen A, Öst LG. The Bergen 4-day treatment for OCD: four years follow-up of concentrated ERP in a clinical mental health setting. Cogn Behav Ther 2018. www.tandfonline.com  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Olav Thorsen, spesialist allmennmedisin, Klubbgaten legesenter, Stavanger
  • K Gunnar Götestam, professor, Psykiatrisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim