Hopp til hovedinnhold

Vrangforestillinger

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Griswold KS, Del Regno PA, Berger RC. Recognition and differential diagnosis of psychosis in primary care. Am Fam Physician. 2015 Jun 15;91(12):856-863.
  2. Helsedirektoratet. Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. Sist oppdatert 13. juni 2022. cms.legehandboka.no  
  3. Wiles NJ, Zammit S, Bebbington P, et al. Self-reported psychotic symptoms in the general population: results from the longitudinal study of the British National Psychiatric Morbidity Survey. Br J Psychiatry 2006;188:519-26. British Journal of Psychiatry  
  4. Fujii DE, Ahmed I. Psychotic disorder caused by traumatic brain injury. Psychiatr Clin North Am. 2014;37(1):113–124.
  5. Levenson JL. Psychosis in the medically ill. Primary Psychiatry. 2005;12(8):16–18.
  6. Gjelstad K, Løvdahl H, Ruud T, Friis S. Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon - blir de opphevet dagen etter? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 917 - 20. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Gunnar Morken, Psykiatrisk Institutt, førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Olav Thorsen, spesialist allmennmedisin, Klubbgaten legesenter, Stavanger