Hopp til hovedinnhold

Spesifikke fobier (hos voksne)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Spesifikke fobier er urimelig og sterk angst/frykt i møte med en spesiell situasjon eller oppgave
Forekomst:
Spesifikk fobi er det vanligste angstsyndromet, og livstidsprevalens er 10-15%
Symptomer:
Angstanfallene som utløses ved eksponering, kan være dramatiske med hjertebank, pustevansker og redsel for besvimelse
Funn:
Klinisk undersøkelse er normal
Diagnostikk:
Ingen ytterligere undersøkelser er påkrevd
Behandling:
Trinnvis tilvenning til den fryktede situasjonen, ev. kombinert med kognitiv terapi
 1. Stinson FS, Dawson DA, Patricia Chou S, et al. The epidemiology of DSM-IV specific phobia in the USA: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Send to Psychol Med 2007; 37: 1047-59. pmid:17335637 PubMed  
 2. Eaton WW, Bienvenu OJ, Miloyan B. Specific phobias. Lancet Psychiatry 2018; 5: 678-686. pmid:30060873 PubMed  
 3. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM-5. Washington, D.C.: American Psychiatric Association, 2012.
 4. UpToDate: Specific phobias in adults. Literature review current through: Jan 2019. Nettside besøkt 02.02.19. www.uptodate.com  
 5. Malt U, Andressen OA, Malt EA, Melle I, Årsland D (red). Lærebok i psykiatri. Oslo: Gyldendal akademisk, 2018.
 6. Davis TE, Ollendick TH. Intensive treatment of specific phobias in children and adolescents. Cogn Behav Pract. 2009;16:294-303. PMID: 20161063 PubMed  
 7. Choy Y, Fyer AJ, Lipsitz JD. Treatment of specific phobia in adults. Clin Psychol Rev 2007; 27: 266-86. pmid:17112646 PubMed  
 8. Masdrakis GV, Turic D, Baldwin DS, Pharmacological treatment of social anxiety disorder. Mod Trends Pharmacopsychiatry 2013;29: 144-153 PubMed  
 9. Olthuis JV, Watt MC, Bailey K, et al. Therapist-supported internet cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(3):CD011565. Cochrane (DOI)  
 10. Katzman MA, Bleau P, Blier P, et al; Anxiety Disorders Association of Canada; McGill University. Canadian clinical practice guidelines for the management of anxiety, posttraumatic stress and obsessive-compulsive disorders. BMC Psychiatry. 2014;14(suppl 1):S1.
 11. Virtual reality i behandling av ångestsyndrom. SBU 2021
 12. UpToDate: Pharmacotherapy for specific phobia in adults. Literature review current through: Jan 2019. Nettside besøkt 11.02.19. www.uptodate.com  
 13. Jorm AF, Christensen H, Griffiths KM, Parslow RA, Rodgers B, Blewitt KA. Effectiveness of complementary and self-help treatments for anxiety disorders. Med J Aust 2004; 181: 29-46. PubMed  
 • Ola Nordviste, psykiater

Tidligere fagmedarbeidere

 • Olav Thorsen, spesialist allmennmedisin, Klubbgaten legesenter, Stavanger
 • K Gunnar Götestam, professor, Psykiatrisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim