Hopp til hovedinnhold

Hypokondri

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Overdreven helseangst eller sykdomsangst med vedvarende opptatthet av muligheten for å ha en eller flere alvorlige og fremadskridende somatiske lidelser
Forekomst:
Prevalens i vestlige land er funnet å være 0,2-1,3%
Symptomer:
Livsbegrensende frykt for (som regel alvolig) sykdom, kan være utløst av forhold som gjør at pasientene opplever det som svært viktig at de holder seg frisk (f.eks. ansvar for barn)
Funn:
Kliniske funn er normale, med mindre pasienten har utviklet sin hypokondri sekundært til en kjent somatisk lidelse, f.eks. kreft, hvor legen mener det er god prognose, men pasienten likevel har en overdreven frykt for tilbakefall
Diagnostikk:
Man kan bruke et internasjonalt anerkjent selvutfyllingsskjema, f.eks. Whiteley Index. Ingen ytterligere undersøkelser har diagnostisk verdi
Behandling:
Behandlingen er samtaleterapi, medikamentell behandling (sjelden) eller en kombinasjon av disse
 1. Wilhelmsen I. Hypokondri og kognitiv terapi. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1126-9. PubMed  
 2. Looper KJ, Kirmayer LJ. Hypochondriacal concerns in a community population. Psychol Med 2001; 31: 577-84. PubMed  
 3. Rask C, Munkholm A, Clemmesen L, et al. Health Anxiety in Preadolescence - Associated Health Problems, Healthcare Expenditure, and Continuity in Childhood. Journal of Abnormal Child Psychology 2015. PMID: 26311618. PubMed  
 4. Fallon BA, Qureshi AI, Laje G, Klein B. Hypochondriasis and its relationship to obsessive-compulsive disorder. Psychiatr Clin North Am 2000; 23: 605-16. PubMed  
 5. Fallon BA, Harper KM, Landa A, Pavlicova M, Schneier FR, Carson A. Personality disorders in hypochondriasis: prevalence and comparison with two anxiety disorders. Psychosomatics. 2012 Nov-Dec. 53(6):566-74.
 6. Noyes R jr. The relationship of hypochondriasis to anxiety disorders. Gen Hosp Psychiatry 1999; 21: 8-17. PubMed  
 7. van den Heuvel OA, Mataix-Cols D, Zwitser G, Cath DC, van der Werf YD, Groenewegen HJ, et al. Common limbic and frontal-striatal disturbances in patients with obsessive compulsive disorder, panic disorder and hypochondriasis. Psychol Med. 2011 May 5. 1-12.
 8. Furer P, Walker JR, Chartier MJ, Stein MB. Hypochondriacal concerns and somatization in panic disorder. Depress Anxiety 1997; 6: 78-85. PubMed  
 9. Weck F, Neng JM, Richtberg S, Stangier U. Dysfunctional beliefs about symptoms and illness in patients with hypochondriasis. Psychosomatics. 2012 Mar-Apr. 53(2):148-54.
 10. Warwick HM, Clark DM, Cobb AM, Salkovskis PM. A controlled trial of cognitive-behavioural treatment of hypochondriasis. Br J Psychiatry 1996; 169: 189-95. PubMed  
 11. Tyrer P, Salkovskis P, Tyrer H, et al. Cognitive-behaviour therapy for health anxiety in medical patients (CHAMP): a randomised controlled trial with outcomes to 5 years. Health Technol Assess. 2017; 21: 1-58. PMID: 28877841 PubMed  
 12. McManus F, Surawy C, Muse K, Vazquez-Montes M, Williams JM. A randomized clinical trial of mindfulness-based cognitive therapy versus unrestricted services for health anxiety (hypochondriasis). J Consult Clin Psychol. 2012 Oct. 80(5):817-28.
 13. Visser S, Boumann TK. The treatment of hypochondriasis. Behav Res Ther 2001; 39: 423-42. PubMed  
 14. Kroenke K, Swindle R. Cognitive-behavioral therapy for somatization and symptom syndromes. Psychother Psychosom 2000; 69: 205-15. PubMed  
 15. Greeven A, van Balkom AJ, Visser S, et al. Cognitive behavior therapy and paroxetine in the treatment of hypochondriasis: a randomized controlled trial. Am J Psychiatry 2007; 164: 91-9. American Journal of Psychiatry  
 16. Hedman E, Andersson G, Andersson E, et al. Internet-based cognitive-behavioural therapy for severe health anxiety: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2011; 198: 230-6. British Journal of Psychiatry  
 17. Axelsson E, Andersson E, Ljótsson B, Björkander D, et al. Effect of Internet vs Face-to-Face Cognitive Behavior Therapy for Health Anxiety: A Randomized Noninferiority Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2020 May 13:e200940. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2020.0940. PMID: 32401286 PubMed  
 18. Eriksen HR, Ihlebæk C, Ursin H. A scoring system for subjective health complaints. Scand J Public Health 1999; 27: 63-72. PubMed  
 19. Xiong GL, Bougeois JA, Chang CH, Liu D, Hilty DM. Hypochondriasis: common presentations and treatment strategies in primary care and specialty settings. Therapy. 2007. (4):3:323-38.
 • Ingvard Wilhelmsen, spesialist i psykiatri og fordøyelsessykdommer, professor emeritus ved Universitetet i Bergen og driver Hypokonderklinikken ved Med. pol.kl Haraldsplass Diakonale Sykehus