Hopp til hovedinnhold

Antidepressiva, seponeringssyndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Stans i behandlingen med antidepressiv medikasjon er noen ganger forbundet med et "antidepressivt seponeringssyndrom"
Forekomst:
Insidensen er uklar. En studie viste 35%
Symptomer:
Kan være forkjølelsesliknende, søvnproblemer, kvalme, svimmelhet, sensoriske forstyrrelser og følelse av "elektriske støt" i hodet
Funn:
Ingen spesielle kliniske funn
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser er aktuelle
Behandling:
Sørge for langsom nedtrapping av behandling med antidepressiva og således forhindre utvikling av syndromet
  1. Gabriel M, Sharma V. Antidepressant discontinuation syndrome. CMAJ. 2017;189(21):E747. PMID: 28554948 PubMed  
  2. Hirsch M, Birnbaum RJ. Discontinuing antidepressant medications in adults. UpToDate, last updated May 16, 2022. UpToDate  
  3. van Geffen EC, Hugtenburg JG, Heerdink ER, et al. Discontinuation symptoms in users of selective serotonin reuptake inhibitors in clinical practice: tapering versus abrupt discontinuation. Eur J Clin Pharmacol 2005; 61:303. PubMed  
  4. Fava GA, Gatti A, Belaise C, et al. Withdrawal symptoms after selective serotonin reuptake inhibitor discontinuation: a systematic review. Psychother Psychosom 2015;84:72–81.
  5. Ogle NR, Akkerman S. Guidance for the discontinuation or switching of antidepressant therapies in adults. J Pharm Pract 2013; 26: 389–96. PMID: 23459282. PubMed  
  6. Keks N, Hope J, Keogh S. Switching and stopping antidepressants. Aust Prescr. 2016;39(3):76-83. PubMed  
  7. British National Formulary. Antidepressant drugs. Accessed January 31, 2006, at: http://www.bnf.org/bnf/bnf/50/noframes/3294.htm (password required).
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim