Hopp til hovedinnhold

Malignt nevroleptikasyndrom

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En alvorlig, potensielt livstruende komplikasjon til behandling med antipsykotika eller brå seponering av dopamin-agonister
Forekomst:
Insidens er ca. 0,1% blant dem som bruker antipsykotika. Tilstanden er blitt sjeldnere
Symptomer:
Karakterisert ved endret mental status, muskelrigiditet, autonom instabilitet og feber
Funn:
Ofte forvirring og agitasjon, uttalt rigiditet og feber. Takykardi og svingende blodtrykk.
Diagnostikk:
Eksklusjonsdiagnose som krever laboratorietester, bl.a. CK, for å utelukke andre tilstander
Behandling:
Består i å seponere den utløsende medikasjonen. Krever innleggelse i sykehus, og støttetiltak med intravenøs væsketerapi og antipyretisk behandling
 1. Ware MR, Feller DB, Hall KL. Neuroleptic Malignant Syndrome: Diagnosis and Management. Prim Care Companion CNS Disord. 2018;20(1):17r02185. Published 2018 Jan 4. PMID: 29325237 PubMed  
 2. Dietrichs ES, Dietrichs E. Time to replace the term neuroleptic malignant syndrome with antidopaminergic syndrome?. Lancet Psychiatry 2022. doi:10.1016/S2215-0366(22)00108-0 DOI  
 3. Wijdicks EFM. Neuroleptic malignant syndrome. UpToDate, last updated May 31, 2019. UpToDate  
 4. Perry PJ, Wilborn CA. Serotonin syndrome vs neuroleptic malignant syndrome: a contrast of causes, diagnoses, and management. Ann Clin Psychiatry 2012;24:155-162. PubMed  
 5. Benzer TI. Neuroleptic malignant syndrome. Medscape, last updated Feb 12, 2015. emedicine.medscape.com  
 6. Stevens DL. Association between selective serotonin-reuptake inhibitors, second-generation antipsychotics, and neuroleptic malignant syndrome. Ann Pharmacother 2008;42;1290-1297.
 7. Croarkin PE, Emslie GJ, Mayes TL. Neuroleptic malignant syndrome associated with atypical antipsychotics in pediatric patients: a review of published cases. J Clin Psychiatry 2008;69:1157-1165. PubMed  
 8. Rosebush PI, Anglin RE, Richards C, et al. Neuroleptic malignant syndrome and the acute phase response. J Clin Psychopharmacol 2008;28:459-461. PubMed  
 9. Viejo LF, Morales V, Puñal P, Pérez JL, Sancho RA. Risk factors in neuroleptic malignant syndrome: A case-control study. Acta Psychiatr Scand 2003; 107: 45-49. PubMed  
 10. Mitchell J, Jenkins-Welch M. Neuroleptic malignant syndrome. BMJ Best Practice, last updated 08 Sept, 2021.
 11. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje om bruk av elektronkonvulsiv behandling - ECT. IS-2629. Oslo: Helsedirektoratet 2017. helsedirektoratet.no  
 12. Ozer F, Meral H, Aydin B, et al. Electroconvulsive therapy in drug-induced psychiatric states and neuroleptic malignant syndrome. J ECT 2005; 2: 125-7. pmid:15905757 PubMed  
 13. Guinart D, Misawa F, Rubio JM, et al. A systematic review and pooled, patient-level analysis of predictors of mortality in neuroleptic malignant syndrome. Acta Psychiatr Scand 2021; 144: 329-341. pmid:34358327 PubMed  
 14. Nielsen RE, Wallenstein Jensen SO, Nielsen J. Neuroleptic malignant syndrome-an 11-year longitudinal case-control study. Can J Psychiatry 2012; 57: 512-8. pmid:22854034 PubMed  
 15. Nakamura M, Yasunaga H, Miyata H, et al. Mortality of neuroleptic malignant syndrome induced by typical and atypical antipsychotic drugs: a propensity-matched analysis from the Japanese Diagnosis Procedure Combination database. J Clin Psychiatry 2012; 73: 427-30. pmid:22154901 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Tor K. Larsen, spesialist i psykiatri, førsteamanuensis, dr. med., Universitetet i Bergen, og overlege, Helse Stavanger HF, psykiatrisk klinikk og forsker ved Universitet i Oslo, Ullevåll sykehus avdeling for forskning og undervisning