Hopp til hovedinnhold

Serotonergt syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Er et symptomkompleks med overdreven serotonerg aktivitet forårsaket av farmakoterapi eller overdosering med serotoninaktive substanser
Forekomst:
Forekomsten er usikker, men insidensen er stigende som uttrykk for økt bruk av serotonerge medikamenter
Symptomer:
Vanlige symptomer og tegn er forvirring, tremor, svetting, feber, hjerteklapp og hyperrefleksi
Funn:
Nevromuskulære, mentale og autonome dysfunksjoner
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er viktige av differensialdiagnostiske grunner
Behandling:
Seponering av det aktuelle legemidlet og ev. symptomatisk behandling
 1. Höjer J, Personne M, Skagius A-S, Hansson O. Serotoninergt syndrom - flera allvarlige fall med denna ofta förbisedda diagnos. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1660-3. PubMed  
 2. Ables AZ, Nagubilli R. Prevention, diagnosis, and management of serotonin syndrome. Am Fam Physician 2010; 81: 1139-42. American Family Physician  
 3. Buckley NA, Dawson AH, Isbister GK. Serotonin syndrome. BMJ. 2014;348:g1626. PubMed  
 4. Giftinformasjonen. Serotonergt syndrom - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Sist revidert 04.02.2021. www.helsebiblioteket.no  
 5. Foong AL, Grindrod KA, Patel T, Kellar J. Demystifying serotonin syndrome (or serotonin toxicity). Can Fam Physician. 2018 Oct;64(10):720-727. PMID: 30315014 PubMed  
 6. Nelson LS, Erdman AR, Booze LL, et al. Selective serotonin reuptake inhibitor poisoning: an evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. Clin Toxicol (Phila) 2007; 45: 315-32. PubMed  
 7. Wooltorton E. Triptan migraine treatments and antidepressants: risk of serotonin syndrome. CMAJ 2006; 175: 874. Canadian Medical Association Journal  
 8. Huang V, Gortney JS. Risk of serotonin syndrome with concomitant administration of linezolid and serotonin agonists. Pharmacotherapy 2006; 26: 1784-93. PubMed  
 9. Jones D, Story DA. Serotonin syndrome and the anaesthetist. Anaesth Intensive Care 2005; 33: 181-7. PubMed  
 10. Boyer EW, Shannon M. The serotonin syndrome. N Engl J Med 2005; 352:1112. New England Journal of Medicine  
 11. Gillman PK. The serotonin syndrome and its treatment. J Psychopharmacol 1999; 13: 100-9. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Olav Thorsen, spesialist allmennmedisin, Klubbgaten legesenter, Stavanger