Hopp til hovedinnhold

Akutte og forbigående psykoser

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Heterogen gruppe sinnslidelser karakterisert ved akutt utvikling (< 2 uker) av psykose og der tilstanden normaliseres innen 2-3 måneder
Forekomst:
Insidens er 4-10 tilfeller per 100.000
Symptomer:
Vrangforestillinger, hallusinasjoner og sansebedrag, og med klare avvik fra vanlig atferd
Funn:
Vanligvis urolig både mentalt og motorisk og mangler innsikt i sin tilstand
Diagnostikk:
Ustabil emosjonell tilstand, psykomotorisk uro, ofte forvirret, påfallende endret atferd
Behandling:
Legemiddelbehandling kombinert med sosiale tiltak samt psykoterapeutisk og psykopedagogisk intervensjon
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Olav M. Linaker, førsteamanuensis, spesialist i psykiatri, Psykiatrisk Institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Olav Thorsen, spesialist allmennmedisin, Klubbgaten legesenter, Stavanger