Hopp til hovedinnhold

Akutte og forbigående psykoser

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Heterogen gruppe sinnslidelser karakterisert ved akutt utvikling (< 2 uker) av psykose og der tilstanden normaliseres innen 2-3 måneder
Forekomst:
Insidens er 4-10 tilfeller per 100.000
Symptomer:
Vrangforestillinger, hallusinasjoner og sansebedrag, og med klare avvik fra vanlig atferd
Funn:
Vanligvis urolig både mentalt og motorisk og mangler innsikt i sin tilstand
Diagnostikk:
Ustabil emosjonell tilstand, psykomotorisk uro, ofte forvirret, påfallende endret atferd
Behandling:
Legemiddelbehandling kombinert med sosiale tiltak samt psykoterapeutisk og psykopedagogisk intervensjon
 1. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. Helsedirektoratet 2013. www.helsedirektoratet.no  
 2. Farooq S. Is acute and transient psychotic disorder (ATPD) mini schizophrenia? The evidence from phenomenology and epidemiology. Psychiatr Danub 2012; 24 Suppl 3: 311-5. PMID: 23114808. PubMed  
 3. Kessing LV. Diagnostic stability in bipolar disorder in clinical practise as according to ICD-10. J Affect Disord 2005; 85(3): 293-9. PubMed  
 4. Jardim PSJ, Borge TC, Johansen TB. Effekten av antipsykotika ved førstegangspsykose. Folkehelseinstituttet, Oslo 2021. www.fhi.no  
 5. Mojtabai R. Brief psychotic disorder. In UpToDate, last updated Jul 26, 2018. UpToDate  
 6. Buchanan RW, Kreyenbuhl J, Kelly DL, Noel JM, Boggs DL, Fischer BA, et al. The 2009 schizophrenia PORT psychopharmacological treatment recommendationsand summary statements. Schizophr Bull 2010;36(1):71-93 PubMed  
 7. Chen EYH, Hui CLM, Lam MM, et al. Maintenance treatment with quetiapine versus discontinuation after one year of treatment in patients with remitted first episode psychosis: randomised controlled trial. BMJ 2010; 341: C4024. BMJ (DOI)  
 8. Ray WA, Chung CP, Murray KT, et al. Atypical antipsychotic drugs and the risk of sudden cardiac death. N Engl J Med 2009; 360: 225-35. PubMed  
 9. Hatta K, Sato K, Hamakawa H, et al. Effectiveness of second-generation antipsychotics with acute-phase schizophrenia. Schizophr Res 2009; 259: 433-43. PubMed  
 10. Ray WA, Chung CP, Murray KT, Hall K, Stein CM. Atypical antipsychotic drugs and the risk of sudden cardiac death. N Engl J Med 2009; 360: 225-35. New England Journal of Medicine  
 11. Bergström T, Seikkula J, Alakare B, et al. The family-oriented open dialogue approach in the treatment of first-episode psychosis: Nineteen-year outcomes. Psychiatry Res 2018; 270: 168-175. pmid:30253321 PubMed  
 12. Hagen R, Turkington D, Berge T, Gråve RW. CBT for psychosis: a symptom based approach. London: Routledge 2010.
 13. Fusar-Poli P, Cappucciati M, Bonoldi I, et al. Prognosis of Brief Psychotic Episodes: A Meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2016;73(3):211-220. doi:10.1001/jamapsychiatry.2015.2313 DOI  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Olav M. Linaker, førsteamanuensis, spesialist i psykiatri, Psykiatrisk Institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Olav Thorsen, spesialist allmennmedisin, Klubbgaten legesenter, Stavanger