Hopp til hovedinnhold

Paranoid psykose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er karakterisert ved gradvis utvikling av velsystematiserte vrangforestillinger, ofte på bakgrunn av en paranoid personlighetstype uten tegn på schizofreni, affektiv eller organisk sinnslidelse
Forekomst:
Sjelden, insidensen angis til 1-3 per 100.000 innbyggere per år
Symptomer:
Vrangforestillinger om situasjoner som kan forekomme i det virkelige liv, som det å bli forfulgt, å være elsket, å ha en infeksjon, å bli forrådt av sin ektefelle
Funn:
Den mentale undersøkelsen er vanligvis normal med unntak av ev. påfallende påstander (vrangforestillinger)
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er ikke indisert
Behandling:
Tradisjonelt anbefales psykoterapi
  • Randolf Terje Vågen, medisinsk fagsjef, divisjon psykisk helsevern, St. Olavs hospital
  • Terje Johannessen, professor dr. med.