Hopp til hovedinnhold

Paranoid psykose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er karakterisert ved gradvis utvikling av velsystematiserte vrangforestillinger, ofte på bakgrunn av en paranoid personlighetstype uten tegn på schizofreni, affektiv eller organisk sinnslidelse
Forekomst:
Sjelden, insidensen angis til 1-3 per 100.000 innbyggere per år
Symptomer:
Vrangforestillinger om situasjoner som kan forekomme i det virkelige liv, som det å bli forfulgt, å være elsket, å ha en infeksjon, å bli forrådt av sin ektefelle
Funn:
Den mentale undersøkelsen er vanligvis normal med unntak av ev. påfallende påstander (vrangforestillinger)
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er ikke indisert
Behandling:
Pasienten aksepterer initialt ikke at vedkommende er syk og avviser psykiatrisk behandling. Tradisjonelt anbefales psykoterapi, men antipsykotike kan være førstevalg
 1. Birkeland SF. Paranoia. Ugeskr Læger 2007; 169: 3566-70. PubMed  
 2. Opjordsmoen S. Delusional disorder as a partial psychosis. Schizophr Bull. 2014;40(2):244-247. PubMed  
 3. Helsedirektoratet. Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. 2013. www.helsebiblioteket.no  
 4. Bourgeois JA. Delusional disorder. Medscape, last updated Jun 07, 2022. emedicine.medscape.com  
 5. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
 6. Perala J, Suvisaari J, Saarni SI, et al. Lifetime prevalence of psychotic and bipolar I disorders in a general population. Arch Gen Psychiatry 2007; 64: 19. PubMed  
 7. Kelly BD. Erotomania: epidemiology and management. CNS Drugs 2005; 19: 657-69. PubMed  
 8. Poletti M, Sambataro F. The development of delusion revisited: a transdiagnostic framework. Psychiatry Res 2013; 210:1245. PubMed  
 9. Abdel-Hamid M, Brüne M. Neuropsychological aspects of delusional disorder. Curr Psychiatry Rep. 2008 Jun. 10(3):229-34.
 10. de Portugal E, González N, Haro JM, et al. A descriptive case-register study of delusional disorder. Eur Psychiatry 2008; 23:125. PMID: 18082379. PubMed  
 11. Opjordsmoen S. Delusional disorder as a partial psychosis. Schizophr Bull. 2014 Mar; 40(2): 244–247. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 12. Manschreck T. Delusional disorder. UpToDate, last updated Oct 12, 2020. UpToDate  
 13. Skelton M, Khokhar WA, Thacker SP. Treatments for delusional disorder. Cochrane Database Syst Rev 2015; 5:CD009785. Cochrane (DOI)  
 14. Manschreck TC, Khan NL. Recent advances in the treatment of delusional disorder. Can J Psychiatry 2006; 51: 114-9. PubMed  
 15. Ray WA, Chung CP, Murray KT, Hall K, Stein CM. Atypical antipsychotic drugs and the risk of sudden cardiac death. N Engl J Med 2009; 360: 225-35. New England Journal of Medicine  
 16. Turkington D, Kington D, Weiden P. Cognitive-behaviour therapy for schizophrenia: a review. Curr Opin Psychiatry 2005; 18: 159-63. PubMed  
 17. Fochtmann LJ. Treatment of other psychotic disorders. Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. 8th ed. 2005: 1545-50.
 • Randolf Terje Vågen, medisinsk fagsjef, divisjon psykisk helsevern, St. Olavs hospital
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim