Hopp til hovedinnhold

Postpartum psykose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Psykoser i postpartum-perioden er oftest affektive og relatert til bipolar sykdom og innebærer økt selvmordsrisiko
Forekomst:
Forekommer med en frekvens på inntil 1:500 - 1:2.000
Symptomer:
Varierer mye, men kan bestå av søvnvansker, angst, forvirring, emosjonell labilitet, nedstemthet og fortvilelse
Funn:
Kan være sterk uro, oppstemthet, realitetsbristende forestillinger og hallusinatoriske opplevelser
Diagnostikk:
Ingen ytterligere tester er av diagnostisk verdi
Behandling:
Er som regel innleggelse og støtte, samtale og beroligende tiltak. Legemiddelbehandling står sentralt
 1. Brauer H, Martinsen EW. En forvirret nybakt mor. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 167-9. PubMed  
 2. Payne J. Postpartum psychosis: Epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, course, assessment, and diagnosis. UpToDate, last updated Jun 23, 2021. UpToDate  
 3. Osborne LM. Recognizing and Managing Postpartum Psychosis: A Clinical Guide for Obstetric Providers. Obstet Gynecol Clin North Am. 2018 Sep;45(3):455-468.PMID: 30092921 PubMed  
 4. Engqvist I, Nilsson A, Nilsson K, Sjöström B. Strategies in caring for women with postpartum psychosis--an interview study with psychiatric nurses. J Clin Nurs 2007; 16: 1333-42. pmid:17584352 PubMed  
 5. Tschinkel S, Harris M, Le Noury J, Healy D. Postpartum psychosis: two cohorts compared, 1875-1924 and 1994-2005. Psychol Med 2007; 37:529. PMID: 17076918 PubMed  
 6. Jones I, Chandra PS, Dazzan P, Howard LM. Bipolar disorder, affective psychosis, and schizophrenia in pregnancy and the post-partum period. Lancet 2014; 384: 1789-99. PubMed  
 7. Wesseloo R, Kamperman AM, Munk-Olsen T, et al. Risk of Postpartum Relapse in Bipolar Disorder and Postpartum Psychosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Psychiatry 2016; 173: 117. pmid:26514657 PubMed  
 8. Payne J. Treatment of postpartum psychosis. UpToDate, last updated Jun 27, 2022. UpToDate  
 9. Doucet S, Jones I, Letourneau N, Dennis CL, Blackmore ER. Interventions for the prevention and treatment of postpartum psychosis: a systematic review. Arch Womens Ment Health. 2011 Apr;14(2):89-98. Epub 2010 Dec 3. PMID: 21128087. PubMed  
 10. Berle JØ, Solberg DK, Spigset O. Behandling av bipolar lidelse under svangerskap og etter fødsel. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 126-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 11. Viguera AC, Newport DJ, Ritchie J et al. Lithium in breast milk and nursing infants: clinical implications. Am J Psychiatry 2007; 164: 342-5 American Journal of Psychiatry  
 12. Tomson T, Battino D. Pregnancy and epilepsy: what should we tell our patients? J Neurol 2009; 256: 856 – 62.
 13. Munk-Olsen T, Liu X, Viktorin A, et al. Maternal and infant outcomes associated with lithium use in pregnancy: an international collaborative meta-analysis of six cohort studies. The Lancet, Psychiatry. Published: 18 June 2018 . doi:10.1016/S2215-0366(18)30180-9 DOI  
 14. Leiknes KA, Cooke MJ, Jarosch-von Schweder L, Harboe I, Høie B. Electroconvulsive therapy during pregnancy: a systematic review of case studies. Archives of Women's Mental Health, 2013. PMID: 24271084 PubMed  
 15. Jain AE, Lacy T. Psychotropic drugs in pregnancy and lactation. J Psychiatr Pract 2005; 11:177. PubMed  
 16. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje om bruk av elektronkonvulsiv behandling - ECT. IS-2629. Oslo: Helsedirektoratet 2017. helsedirektoratet.no  
 17. Stein A, Pearson R, Goodman SH, Rapa E, Rahman A, McCallum M, Howard LM, Pariante CM, Effects of perinatal mental disorders on the fetus and child. Lancet 2014; 384: 1800-19. PubMed  
 18. Gilden J, Kamperman AM, Munk-Olsen T, Hoogendijk WJG, Kushner SA, Bergink V. Long-Term Outcomes of Postpartum Psychosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Psychiatry. 2020;81(2):19r12906. PMID: 32160423 PubMed  
 • Randolf Terje Vågen, medisinsk fagsjef, divisjon psykisk helsevern, St. Olavs hospital
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim