Hopp til hovedinnhold

Overspising

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Patologisk overspising, tvangsspising, "binge eating disorder". En betydelig andel har komorbid psykopatologi (50-80%)
Forekomst:
Livstidsprevalensen av "binge eating disorder" var i en studie 1,9% og 12 mnd prevalens var 0,8%
Symptomer:
Raskt inntak av store mengder mat uten kontroll over matinntaket
Funn:
Ev. overvekt, hypertensjon, diabetes, depresjon
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser har liten relevans
Behandling:
Psykoterapi, ev. i kombinasjon med farmakoterapi
 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), American Psychiatric Association, Arlington, VA 2013.
 2. Götestam KG, Skårderud F, Rosenvinge JH, Vedul-Kjelsås E. Patologisk overspising - en oversikt. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2118-20. PubMed  
 3. Yager J. Eating disorders: Overview of epidemiology, diagnosis, and course of illness. UpToDate, last updated Oct 08, 2020. UpToDate  
 4. Uher R, Rutter M. Classification of feeding and eating disorders: review of evidence and proposals for ICD-11. World Psychiatry. 2012 Jun;11(2):80-92 PMID:22654933 PubMed  
 5. Hudson JI, Hiripi E, Pope HG Jr, Kessler RC. The prevalence and correlates of eating disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Biol Psychiatry 2007; 61:348. PubMed  
 6. Kessler RC, Berglund PA, Chiu WT, et al. The prevalence and correlates of binge eating disorder in the World Health Organization World Mental Health Surveys. Biol Psychiatry 2013; 73:904. PubMed  
 7. Brownley KA, Berkman ND, Peat CM, et al. Binge-Eating Disorder in Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. 2016;165(6):409-420. PMID: 27367316. PubMed  
 8. Didie ER, Fitzgibbon M. Binge eating and psychological distress: is the degree of obesity a factor? Eat Behav 2005; 6:35. PubMed  
 9. Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005; 62:593. PubMed  
 10. Godt K. Spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser - sammenhæng og betydning for behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2247-50. PubMed  
 11. Wonderlich, S Gordon, K Mitchell, J Crosby, R Engel,S. The Validity and Clinical Utility of Binge Eating Disorder Int J Eat Disord 2009; 42:687–705. PMID:19621466 PubMed  
 12. Sysko R, Devlin M. Binge eating disorder in adults: Overview of treatment. UpToDate, last updated Aug 25, 2019. UpToDate  
 13. Vocks S, Tuschen-Caffier B, Pietrowsky R, et al. Meta-analysis of the effectiveness of psychological and pharmacological treatments for binge eating disorder. Int J Eat Disord 2010; 43:205. PubMed  
 14. National Institute for Clinical Excellence. Eating disorders: Core interventions in the treatment and management of anorexia nervosa, bulimia nervosa and related eating disorders. Clinical guideline 9. Accessed on October 07, 2010
 15. Wonderlich SA, Gordon KH, Mitchell JE, et al. The validity and clinical utility of binge eating disorder. Int J Eat Disord 2009; 42:687. PubMed  
 16. American Psychiatric Association. Treatment of patients with eating disorders,third edition. American Psychiatric Association. Am J Psychiatry 2006; 163:4. American Journal of Psychiatry  
 17. Wilson GT, Grilo CM, Vitousek KM. Psychological treatment of eating disorders. Am Psychol 2007; 62:199. PubMed  
 18. Grilo CM, Masheb RM, Wilson GT, et al. Cognitive-behavioral therapy, behavioral weight loss, and sequential treatment for obese patients with binge-eating disorder: a randomized controlled trial. J Consult Clin Psychol 2011; 79:675. PubMed  
 19. Wilson GT, WilfleyDE, Agras WS, et al. Psychological treatments of binge eating disorder. Arch Gen Psychiatry 2010; 67: 94-101. PubMed  
 20. Reas DL, Grilo CM. Review and meta-analysis of pharmacotherapy for binge-eating disorder. Obesity 2008; 16: 2024. pmid:19186327 PubMed  
 21. Citrome L. Lisdexamfetamine for binge eating disorder in adults: a systematic review of the efficacy and safety profile for this newly approved indication - what is the number needed to treat, number needed to harm and likelihood to be helped or harmed?. Int J Clin Pract. 2015. PMID: 25752762 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • K. Gunnar Götestam, overlege og professor, Østmarka sykehus og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim