Hopp til hovedinnhold

Delirium

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Delirium er et syndrom karakterisert ved forstyrrelser av bevissthet, oppmerksomhet og kognisjon, med brå start, fluktuerende forløp, og utløst av en akutt medisinsk tilstand
Forekomst:
Delirium er en hyppig komplikasjon til somatisk sykdom hos eldre med generelt svekka helsetilstand, og blant kritisk syke i sykehus
Symptomer:
Det skilles mellom hyperaktiv, hypoaktiv og et blandet symptommønster
Funn:
Kliniske funn er endringer i kognisjon, humør, persepsjon, aktivitetsnivå
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser har som formål å identifisere underliggende sykdom
Behandling:
Det viktigste tiltaket er å forsøke å identifisere og ev. korrigere utløsende faktorer

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser i sykehus

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Miljørettede tiltak

Medikamentell behandling

Andre tiltak

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Silje Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL