Hopp til hovedinnhold

Münchausens syndrom

Sist revidert:


Definisjon:
En tilstand der en pasient presenterer symptomer og tegn som viser seg å være tilgjorte, falske
Forekomst:
Sjelden tilstand 
Symptomer:
Endres stadig vekk, og de har en foruroligende høy forekomst av selvforgiftninger og selvskader for å kunne presentere et så "korrekt" sykdomsbilde som mulig
Funn:
Disse pasientene kan simulere enhver alvorlig sykdom som gir fysiske funn og symptomer
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser avhenger av usikkerhet om diagnosen
Behandling:
Pasienten må i utgangspunktet håndteres som enhver annen pasient inntil diagnosen er avklart
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 1. Asher R. Munchausen's syndrome. Lancet 1951; 1: 339-41. PubMed  
 2. Sousa Filho D, Kanomata EY, Feldman RJ, Maluf Neto A. Munchausen syndrome and Munchausen syndrome by proxy: a narrative review. Einstein (Sao Paulo). 2017;15(4):516-521. doi:10.1590/S1679-45082017MD3746 DOI  
 3. Schrader H, Aasly JO, Bøhmer T. Utfordringer ved Münchhausens syndrom. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 696-7. doi:10.4045/tidsskr.17.0268 DOI  
 4. Feldman MD. Playing sick? Untangling the web of Munchausen syndrome, Munchausen by proxy, malingering and factitious disorder. New York: Brunner-Routledge, 2004
 5. Salvo M, Pinna A, Milia P et al. Ocular Munchausen syndrome resulting in bilateral blindness. Eur J Ophthalmol 2006; 16: 654 – 6. PMID: 16952116 PubMed  
 6. Lin JL, Servat JJ, Bernardino CR et al. Bilateral corneal perforations and autoproptosis as self-induced manifestations of ocular Munchausen’s syndrome. Orbit 2012; 31: 252 – 5. PMID: 22571651 PubMed  
 7. Yates GP, Feldman MD. Factitious disorder: a systematic review of 455 cases in the professional literature. Gen Hosp Psychiatry 2016; 41: 20 – 8. PMID: 27302720 PubMed  
 8. Cruz-Portelles A, Fernández-Chelala BE, Peña-Castillo Y. 31 year old woman with Munchausen syndrome in haemodialysis. Case report and literature review. Nefrologia 2012; 32: 552 – 3. PMID: 22806302 PubMed  
 9. Kenedi CA, Shirey KG, Hoffa M et al. Laboratory diagnosis of factitious disorder: a systematic review of tools useful in the diagnosis of Munchausen’s syndrome. N Z Med J 2011; 124: 66 – 81. PMID: 21963927 PubMed  
 10. Park TA, Borsch MA, Dyer AR, Peiris AN. Cardiopathia fantastica: the cardiac variant of Munchausen syndrome. South Med J 2004; 97: 48-52. PubMed  
 11. Huffman JC, Stern TA, Huffman JC, Stern TA. The diagnosis and treatment of Munchausen's syndrome. Gen Hosp Psychiatry 2003; 25: 358-63. PubMed  

  Tidligere fagmedarbeidere

  • Ingvar Wilhelmsen, spesialist i psykiatri og fordøyelsessykdommer, professor ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, Avd. Haraldsplass Diakonale Sykehus