Hopp til hovedinnhold

Organiske psykiske lidelser

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Påvirkede mentale funksjoner som følge av en underliggende organisk tilstand
Forekomst:
Eksakt forekomst er ukjent, men er hyppig ved alvorlig somatisk sykdom
Symptomer:
Vanligst er kognitiv svikt (svekket, intellekt, oppfatningsevne, hukommelse eller forvirring), i kombinasjon med psykiatriske symptomer som angst, emosjonell labilitet, psykasteni, stemningsforandringer, hallusinasjoner, vrangforestillinger osv. og/ eller personlighetsforandringer
Diagnostikk:
Aktuelle tilleggsundersøkelser er CT, MR, EEG, nevropsykologisk testing
Behandling:
Rettes mot den bakenforliggende årsak til de psykiatriske symptomer
  1. Campellone JV. Organic brain syndrome. MedlinePlus, accessed July 30, 2014 .
  2. Testa A, Giannuzzi R, Daini S, Bernardini L, Petrongolo L, Silveri NG. Psychiatric emergencies (part III): psychiatric symptoms resulting from organic diseases. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2013;17 (suppl 1): 86-99. PMID: 23436670. PubMed  
  3. Castro J, Billick S. Psychiatric presentations/manifestations of medical illness. Psychiatr Q 2013; 84: 351-362. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Olav Thorsen, spesialist allmennmedisin, Klubbgaten legesenter, Stavanger
  • Olav M. Linaker, førsteamanuensis, spesialist i psykiatri, Psykiatrisk Institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim