Hopp til hovedinnhold

Personlighetsforstyrrelser (PF)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Vedvarende måter å tenke, føle og forholde seg på som avviker merkbart fra det typiske for personens kultur. Både medfødte temperamentstrekk og vanskelige psykososiale oppverkstvilkår antas å være sentrale i utviklingen av personlighetsavvik
Forekomst:
Mellom 9-13% i en normalbefolkning oppfyller diagnosekriteriene til en eller flere personlighetsforstyrrelser
Symptomer:
Avvikende personlighetstrekk har vært til stede fra tidlig barndom av, og ledet til betydelige problemer i samspillet med andre. Hver enkelt PF har unike trekk
Funn:
Klinisk undersøkelse er oftest normal. OBS! Personlighetstrekkene kan maskere annen underliggende somatisk eller psykiatrisk patologi
Diagnostikk:
Strukturerte intervju og skåringsverktøy
Behandling:
PF er en utfordrende pasientgruppe å behandle, og en gradvis tilnærming til problematferden er ofte en forutsetning for et godt lege-/pasientforhold. Psykoterapi som pågår over lang tid er ofte nødvendig. Medikamentell behandling har mindre for seg, og er først og fremst et supplement ved komorbide tilstander
 1. Lieb K, Zanarini MC, Schmahl C, Linehan MM, Bohus M. Boderline personality disorder. Lancet 2004; 364: 453-61. PubMed  
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed., text rev. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.
 3. Moran P, Rendu A, Jenkins R, Tylee A, Mann A. The impact of personality disorder in UK primary care: a 1-year follow-up of attenders. Psychol Med 2001; 31: 1447-54. PubMed  
 4. Lenzenweger MF, Lane MC, Loranger AW, Kessler RC. DSM-IV personality disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Biol Psychiatry 2007; 62: 553-64. PubMed  
 5. Miller JD, Pilkonis PA, Mulvey EP. Treatment utilization and satisfaction: examining the contributions of Axis II psychopathology and the Five-Factor Model of personality. J Pers Disord 2006; 20: 369-87. PubMed  
 6. Torgersen S, Kringlen E, Cramer V. The prevalence of personality disorders in a community sample. Arch Gen Psychiatry 2001; 58: 590-96. PubMed  
 7. Steinmetz D, Tabenkin H. The 'difficult patient' as perceived by family physicians. Fam Pract 2001;18: 495-500. PubMed  
 8. Simonsen E, Haahr UH, Kjølbye M, Sørensen P. Personlighedsforstyrrelser. Ugeskr Læger 2007; 169: 2002-5. PubMed  
 9. Warner MB, Morey LC, Finch JF, et al. The longitudinal relationship of personality traits and disorders. J Abnorm Psychol 2004; 113: 217-27. PubMed  
 10. Stevenson J, Meares R, Comerford A. Diminished impulsivity in older patients with borderline personality disorder. Am J Psychiatry. 2003 Jan;160(1):165-6. PMID: 12505816. PubMed  
 11. Kalapatapu RK, Lewis DF, Vinogradov S, et al. Relationship of age to impulsivity and decision making: a baseline secondary analysis of a behavioral treatment study in stimulant use disorders. J Addict Dis. 2013;32(2):206-16. PMID: 23815427. PubMed  
 12. Livesley WJ, Jang KL, Vernon PA. Phenotypic and genetic structure of traits delineating personality disorder. Arch Gen Psychiatry 1998; 55: 941-8. PubMed  
 13. Ward RK. Assessment and management of personality disorders. Am Fam Physician 2004; 70: 1505-12. PubMed  
 14. Bienenfeld D. Personality disorders. Medscape, last updated Jan 07, 2016. emedicine.medscape.com  
 15. Angstman KB, Rasmussen NH. Personality disorders: review and clinical application in daily practice. Am Fam Physician 2011; 84: 1253-60. American Family Physician  
 16. Raine A. Schizotypal personality: neurodevelopmental and psychosocial trajectories. Annu Rev Clin Psychol 2006; 2: 291-326. PubMed  
 17. NICE (National Institute for Health and Care Excellence): Borderline personality disorder: recognition and management, Clinical guideline [CG78]. Published: 28 January 2009. Nettsiden besøkt 07.06.21. www.nice.org.uk  
 18. Leichsenring F, Leibing E. The effectiveness of psychodynamic therapy and cognitive behavior therapy in the treatment of personality disorders: a meta-analysis. Am J Psychiatry 2003; 160: 1223-32. American Journal of Psychiatry  
 19. Storebø OJ, Stoffers-Winterling JM, Völlm BA, et al. Psychological therapies for people with borderline personality disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 5. Art. No.: CD012955. DOI: 10.1002/14651858.CD012955.pub2. Accessed 10 June 2021. The Cochrane Library  
 20. Giesen-Bloo J, van Dyck R, Spinhoven P, et al. Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder: randomized trial of schema-focused therapy vs transference-focused psychotherapy. Arch Gen Psychiatry 2006; 63: 4649-58. pmid:16754838 PubMed  
 21. Doering S, Hörz S, Rentrop M, et al. Transference-focused psychotherapy v. treatment by community psychotherapists for borderline personality disorder: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2010; 196: 389-95. pmid:20435966 PubMed  
 22. Bateman A, Fonagy P. Treatment of borderline personality disorder with psychoanalytically oriented partial hospitalization: an 18-month follow-up. Am J Psychiatry 2001; 158: 36-42. pmid:11136631 PubMed  
 23. Black DW, Blum N, Allen J. STEPPS treatment programme for borderline personality disorder: Which scale items improve? An item-level analysis. Personal Ment Health. 2018 Nov;12(4):345-354. Epub 2018 Aug 28. PMID: 30152603. PubMed  
 24. Feder A, Robbins SW, Ostermeyer B. Personality disorders. In: Feldman MD, Christensen JF. Behavioral medicine in primary care. 2d ed. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill Medical, 2003: 231-52.
 25. Stoffers JM, Völlm BA, Rücker G, Timmer A, Huband N, Lieb K. Psychological therapies for people with borderline personality disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD005652. DOI: 10.1002/14651858.CD005652.pub2. DOI  
 • Hans M Nordahl, professor i Medisinske atferdsfag, NTNU

Tidligere fagmedarbeidere

 • Martin Svartberg, førsteamanuensis dr. med., Psykiatrisk Institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Olav Thorsen, spesialist allmennmedisin, Klubbgaten legesenter, Stavanger