Hopp til hovedinnhold

Somatoforme lidelser

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Gjentatte presentasjoner av vedvarende og subjektivt forstyrrende somatiske symptomer til tross for gjentatte negative funn og forsikringer fra legen om at symptomene ikke har noe somatisk grunnlag
Forekomst:
Tilstanden er overrepresentert i helsetjenesten, men mindre vanlig i et befolkningsperspektiv
Symptomer:
Kan henføres til hvilket som helst organsystem eller kombinasjon av slike. Et betydelig antall symptomer kan foreligge
Funn:
Normale kliniske funn
Diagnostikk:
Ingen prøver er av diagnostisk betydning annet enn differensialdiagnostisk
Behandling:
Innebærer å formidle en plausibel forklaringsmodell for kroppsymptomer uten påvist organisk sykdom, og å forklare pasientens plager i denne modellen. Ellers samtaleterapi og kognitiv behandling
 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Kurlansik SL, Maffei MS. Somatic symptom disorder. Am Fam Physician. 2016 Jan 1;93(1):49-54A.
 3. Löwe B, Levenson J, Depping M, et al. Somatic symptom disorder: a scoping review on the empirical evidence of a new diagnosis. Psychol Med 2022; 52:632. PubMed  
 4. Rosendal M, Blankenstein AH, Morriss R, Fink P, Sharpe M, Burton C. Enhanced care by generalists for functional somatic symptoms and disorders in primary care. Cochrane Database Syst Rev. 2013;10:CD008142. Cochrane (DOI)  
 5. Croicu C, Chwastiak L, Katon W. Approach to the patient with multiple somatic symptoms. Med Clin North Am. 2014;98(5):1079–1095.
 6. Steinbrecher N, Koerber S, Frieser D, Hiller W. The prevalence of medically unexplained symptoms in primary care. Psychosomatics. 2011;52(3):263–271.
 7. Levenson JL. Illness anxiety disorder: Epidemiology, clinical presentation, assessment, and diagnosis. UpToDate, last updated Aug 29, 2022. UpToDate  
 8. Cozzi G, Minute M, Skabar A, et al. Somatic symptom disorder was common in children and adolescents attending an emergency department complaining of pain. Acta Paediatr. 2017;106(4):586-593. PubMed  
 9. Harris AM, Orav EJ, Bates DW, Barsky AJ. Somatization increases disability independent of comorbidity. J Gen Intern Med. 2009;24(2):155–161.
 10. Witthöft M, Hiller W. Psychological approaches to origins and treatments of somatoform disorders. Ann Rev Clin Psychol 2010; 6: 257-83. PubMed  
 11. World Health Organization. (2021). International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th Revision), Online-Version, 09/2020. icd.who.int  
 12. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-15: validity of a new measure for evaluating the severity of somatic symptoms. Psychosom Med. 2002;64(2):258-266. PubMed  
 13. Tyrer P, Cooper S, Salkovskis P, et al. Clinical and cost-effectiveness of cognitive behaviour therapy for health anxiety in medical patients: a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2014;383(9913):219–225.
 14. van Dessel N, den Boeft M, van der Wouden JC, et al. Non‐pharmacological interventions for somatoform disorders and medically unexplained physical symptoms (MUPS) in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD011142. The Cochrane Library  
 15. Cooper K, Gregory JD, Walker I, et al. Cognitive Behaviour Therapy for Health Anxiety: A Systematic Review and Meta-Analysis. Behav Cogn Psychother. 2017 Mar;45(2):110-123 . pmid:28229805 PubMed  
 16. Kleinstäuber M, Witthöft M, Steffanowski A, van Marwijk H, Hiller W, Lambert MJ. Pharmacological interventions for somatoform disorders in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD010628. Cochrane (DOI)  
 17. Yates WR. Somatic Symptom Disorders Medication. Medscape, last updated Apr 23, 2019. emedicine.medscape.com  
 18. Stonnington C, Driver-Dunckley E, Noe KH, Locke D. Conversion and somatic symptom disorders. BMJ Best Practice, last reviewed November 2019.
 19. olde Hartman TC, Borghuis MS, Lucassen PL, van de Laar FA, Speckens AE, van Weel C. Medically unexplained symptoms, somatisation disorder and hypochondriasis: course and prognosis. A systematic review. J Psychosom Res. 2009 May;66(5):363-77. doi: 10.1016/j.jpsychores.2008.09.018. Epub 2008 Dec 16. PMID: 19379952. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Dr. Stephan Schüler, avdelingsoverlege Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos

Tidligere fagmedarbeidere

 • Olav M. Linaker, førsteamanuensis, spesialist i psykiatri, Psykiatrisk Institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Olav Thorsen, spesialist allmennmedisin, Klubbgaten legesenter, Stavanger