Hopp til hovedinnhold

Trikotillomani

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Lidelse kjennetegnet ved merkbart hårtap som følge av gjentatt manglende kontroll av impulsen til å nappe ut hår
Forekomst:
Livstidsprevalens 0,6-4%
Symptomer:
Symptomene er hårnapping
Funn:
Klinisk funn er oftest tap av hår på hodet
Diagnostikk:
Eventuell biopsi ved uklar diagnose
Behandling:
Hos barn kan tilstanden være forbigående, mens hos voksne oftere kronisk. Atferdsterapi i form av vaneendringstrening er effektivt, men tilbakefall er ganske vanlig.
 1. Tay YK, Levy ML, Metry DW. Trichotillomania in Childhood: Case series and Review. PEDIATRICS 2004; 113: 494-8. PubMed  
 2. Elston DM. Trichotillomania. Emedicine Medscape. Last update Jan 15 2014.
 3. KyungHwa Park K, Koo J. Skin picking (excoriation) disorder and related disorders. UpToDate. Last update Nov 9 2015
 4. Springer K, Brown M, Stulberg DL. Common Hair Loss Disorders. Am Fam Physician 2003; 68: 93-102. American Family Physician  
 5. Walther MR, Snorrason I, Flessner CA, et al. The Trichotillomania Impact Project in Young Children (TIP-YC): Clinical Characteristics, Comorbidity, Functional Impairment and Treatment Utilization. Child Psychiatry Hum Dev 2013. pmid:23564261 PubMed  
 6. Novak CE, Keuthen NJ, Stewart SE, Pauls DL. A twin concordance study of trichotillomania. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2009; 150B: 944-9. pmid:19199280 PubMed  
 7. Hautmann G, Hercogova J, Lotti T. Trichotillomania. J Am Acad Dermatol. 2002;46 :807-21
 8. Chamberlain SR, Menzies LA, Fineberg NA, et al. Grey matter abnormalities in trichotillomania: morphometric magnetic resonance imaging study. Br J Psychiatry 2008; 193: 216-21. doi:18757980
 9. Roos A, Grant JE, Fouche JP, et al. A comparison of brain volume and cortical thickness in excoriation (skin picking) disorder and trichotillomania (hair pulling disorder) in women. Behav Brain Res 2015; 279: 255-8. pmid:25435313 PubMed  
 10. Eskeland SO, Moen E, Hummelen B. Trikotillomani. Tidsskr Nor Legeforen 2018. pmid:29893105 PubMed  
 11. Morris SH, Zickgraf HF, Dingfelder HE, Franklin ME. Habit reversal training in trichotillomania: guide for the clinician. Expert Rev Neurother 2013; 13: 1069-77. pmid:23964997 PubMed  
 12. Reeve E. Hair pulling in children and adolescents. In: Stein DJ, Christenson GA, Hollander E, eds. Trichotillomania. Washington, DC: American Psychiatric Press; 2000
 13. McGuire JF, Ung D, Selles RR, et al. Treating trichotillomania: a meta-analysis of treatment effects and moderators for behavior therapy and serotonin reuptake inhibitors. J Psychiatr Res 2014; 58: 76-83. pmid:25108618 PubMed  
 14. Bloch MH, Landeros-Weisenberger A, Dombrowski P, et al. Systematic review: pharmacological and behavioral treatment for trichotillomania. Biol Psychiatry 2007; 62: 839-46. pmid:17727824 PubMed  
 15. Grant JE, Odlaug BL, Won Kim S. N-acetylcysteine, a glutamat modulator, in the treatment of trichotillomania: a double blind, placebo-controlled study. Arch Gen Psychiatry 2009; 66: 756-63. PubMed  
 16. Bloch MH, Panza KE, Grant JE, et al. N-Acetylcysteine in the treatment of pediatric trichotillomania: a randomized, double-blind, placebo-controlled add-on trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2013; 52: 231-40. doi:23452680
 17. Haaland ÅT , Eskelandb SO, Moen EM, et al. ACT-enhanced behavior therapy in group format for Trichotillomania: An effectiveness study. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders 2017; 12: 109-16. doi:10.1016/j.jocrd.2017.01.005 DOI  
 • Shirin Eskeland, overlege/spesialist i hudsykdommer og psykiatri, Oslo Universitetssykehus

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sten Thelander, överläkare, Farsta-Skarpnäck Psykiatriska Vårdenhet, Psykiatri Södra, Stockholm (Medibas)
 • Morten Dalaker, avtalespesialist i hudsykdommer, Trondheim Hudlegesenter, Carl Johans gt 3, 7010 Trondheim