Hopp til hovedinnhold
Tidligere har alle elever i ungdomskolealder fått tilbud om vaksinasjon med BCG-vaksine mot tuberkulose. Men på grunn av det lave antallet tuberkulosetilfeller er ikke vaksinen lenger et allment tilbud.
Tidligere har alle elever i ungdomskolealder fått tilbud om vaksinasjon med BCG-vaksine mot tuberkulose. Men på grunn av det lave antallet tuberkulosetilfeller er ikke vaksinen lenger et allment tilbud.

Vaksinasjon mot tuberkulose

Vaksinen mot tuberkulose består av levende, svekkete bakterier

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/barn/barne-og-ungdomsvaksinasjon/tuberkulose-vaksinasjon/ 

Tuberkulose

Risikogrupper som trenger vaksine

Vaksine mot tuberkulose

Bivirkninger

Vil du vite mer?

Quiz

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Vaksine mot tuberkulose (BCG). Oppdatert 15.01.2020. www.fhi.no