Hopp til hovedinnhold
Ingen malariamedisin gir 100 prosent beskyttelse. Det er derfor viktig at du alltid tar kontakt med lege dersom du får feber etter opphold i malariaområde.
Ingen malariamedisin gir 100 prosent beskyttelse. Det er derfor viktig at du alltid tar kontakt med lege dersom du får feber etter opphold i malariaområde.

Doksysyklin

Hovedformålet med medikamentell forebygging er å hindre dødsfall på grunn av malaria. Samtidig tilstrebes minst mulig bivirkninger av medikamentene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/livsstil/reise/malaria-doksycyklin/ 

Generelt

Dosering

Interaksjoner

Hvor god er beskyttelsen?

Vil du vite mer?