Hopp til hovedinnhold

Mat og drikke ved utenlandsreiser til ikke-vestlige land

Pass på hva du spiser, hvor du spiser og din egen håndhygiene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/smabarn-gravide-og-utenlandsreiser/mat-og-drikke-i-utlandet/ 

Toxoplasma

Mat og drikke

Personlig hygiene

Reisediaré

Vil du vite mer?

Kilder

  • Sandbu S, Nøkleby H. Småbarn, gravide og utenlandsreiser. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1573-6.
  • Smittevernveilederen. Utenlandsreiser og smittevern - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 07.06.2019.