Hopp til hovedinnhold
Medisiner mot reisesyke bør tas før symptomene melder seg. (Illustrasjonsfoto)
Medisiner mot reisesyke bør tas før symptomene melder seg. (Illustrasjonsfoto)

Reisesyke

Reisesyke er kvalme og uvelhetsfølelse, eventuelt oppkast,  som mange erfarer under transport, enten i bil, fly, tog eller båt. Plagene kan også forekomme når kroppen er i ro men synsfeltet er i stor bevegelse, såkalt "cyber-kvalme".

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/livsstil/reise/reisesyke/ 

Hva er reisesyke?

Behandling

Forebyggende medisiner

Antihistaminer

Skopolamin

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Reisesyke. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Golding JF. Moton sickness. Handb Clin Neurol 2016; 137: 371. pmid:27638085 PubMed 
  2. Spinks A, Wasiak J. Scopolamine (hyoscine) for preventing and treating motion sickness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 6. Art. No.: CD002851. DOI: 10.1002/14651858.CD002851.pub4. Accessed 10 November 2022. The Cochrane Library 
  3. Zhang LL, Wang JQ, Qi RR, Pan LL, Li M, Cai YL. Motion Sickness: Current Knowledge and Recent Advance. CNS Neurosci Ther. 2016;22(1):15-24. PubMed 
  4. Shupak A, Gordon CR. Motion sickness: advances in pathogenesis, prediction, prevention, and treatment. Aviat Space Environ Med 2006; 77: 1213. pmid: 17183916 PubMed 
  5. Hromatka BS, Tung JY, Kiefer AK, et al. Genetic variants associated with motion sickness point to roles for inner ear development, neurological processes and glucose homeostasis. Hum Mol Genet 2015; 24: 2700-8. pmid:25628336 PubMed 
  6. Marcus DA, Furman JM, Balaban CD. Motion sickness in migraine sufferers. Expert Opin Pharmacother 2005; 6: 2691. pmid: Expert Opin Pharmacother
  7. Karrim N, Byrne R, Magula N, Saman Y. Antihistamines for motion sickness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 10. Art. No.: CD012715. DOI: 10.1002/14651858.CD012715.pub2. Accessed 10 November 2022. The Cochrane Library 
  8. Tal D, Gonen A, Wiener G, et al. Artificial horizon effects on motion sickness and performance. Otol Neurotol 2012;33:878–885. PMID: 22643447 PubMed 
  9. RELIS. Legemidler ved reisesyke til barn under 10 år relis.no 
  10. Heer M, Paloski WH. Space motion sickness: incidence, etiology, and countermeasures.. Send to Auton Neurosci. 2006; 129: 77-9. pmid:16935570 PubMed