Hopp til hovedinnhold

Reisesyke

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kvalme og eventuelt oppkast i forbindelse med reise (bilsyke, sjøsyke)
Forekomst:
Vanlig problem. Hyppigst i barneårene, men også vanlig hos voksne. 
Symptomer:
Kvalme, ev. oppkast, ofte samtidig klamhet, hjertebank og hodepine
Funn:
Ev. blekhet, oppkast
Diagnostikk:
Diagnosen stilles på bakgrunn av den typiske sykehistorien
Behandling:
Stans av eksponering for å avbryte episode. Rådgivning og eventuelt antihistaminer eller skopolamin for å forebygge reisesyke
 1. Golding JF. Moton sickness. Handb Clin Neurol 2016; 137: 371. pmid:27638085 PubMed  
 2. Spinks A, Wasiak J. Scopolamine (hyoscine) for preventing and treating motion sickness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 6. Art. No.: CD002851. DOI: 10.1002/14651858.CD002851.pub4. Accessed 10 November 2022. The Cochrane Library  
 3. Zhang LL, Wang JQ, Qi RR, Pan LL, Li M, Cai YL. Motion Sickness: Current Knowledge and Recent Advance. CNS Neurosci Ther. 2016;22(1):15-24. PubMed  
 4. Shupak A, Gordon CR. Motion sickness: advances in pathogenesis, prediction, prevention, and treatment. Aviat Space Environ Med 2006; 77: 1213. pmid: 17183916 PubMed  
 5. Hromatka BS, Tung JY, Kiefer AK, et al. Genetic variants associated with motion sickness point to roles for inner ear development, neurological processes and glucose homeostasis. Hum Mol Genet 2015; 24: 2700-8. pmid:25628336 PubMed  
 6. Marcus DA, Furman JM, Balaban CD. Motion sickness in migraine sufferers. Expert Opin Pharmacother 2005; 6: 2691. pmid: Expert Opin Pharmacother
 7. Karrim N, Byrne R, Magula N, Saman Y. Antihistamines for motion sickness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 10. Art. No.: CD012715. DOI: 10.1002/14651858.CD012715.pub2. Accessed 10 November 2022. The Cochrane Library  
 8. Tal D, Gonen A, Wiener G, et al. Artificial horizon effects on motion sickness and performance. Otol Neurotol 2012;33:878–885. PMID: 22643447 PubMed  
 9. RELIS. Legemidler ved reisesyke til barn under 10 år relis.no  
 10. Heer M, Paloski WH. Space motion sickness: incidence, etiology, and countermeasures.. Send to Auton Neurosci. 2006; 129: 77-9. pmid:16935570 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL