Hopp til hovedinnhold

Anisakiasis

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Human infeksjon med fiskeparasittene Anisakis eller Pseudoterranova
Forekomst:
I Norge en sjelden tilstand, bare sporadiske tilfeller registert
Symptomer:
Akutte eller kroniske. Akutte magesmerter, kvalme, larve som kan harkes opp
Funn:
Ingen spesifikke kliniske funn
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse kan være gastroskopi
Behandling:
Ev. gastroskopi i akutt fase. Larven er ikke tilgjengelig for behandling med antiparasittære medikamenter
  1. Leder K, Weller PF. Miscellaneous nematodes. UpToDate, last updated Dec 17, 2018. UpToDate  
  2. Hochberg NS, Hamer DH. Anisakidosis: Perils of the deep. Clin Infect Dis 2010; 51:806. PubMed  
  3. Caramello P, Vitali A, Canta F, et al. Intestinal localization of anisakiasis manifested as acute abdomen. Clin Microbiol Infect 2003; 9:734. PubMed  
  4. Park MS, Kim KW, Ha HK, Lee DH. Intestinal parasitic infection. Abdom Imaging 2008; 33: 166. pmid:17901912 PubMed  
  5. Veterinærinstituttet. Sykdom og agens: Kveis. Siden lest 15.07.2022 www.vetinst.no  
  6. Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Mark-sykdommer - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 13.01.2021. SIDEN LEST 15.07.2022 www.fhi.no  
  7. Takabayashi T, Mochizuki T, Otani N, et al. Anisakiasis presenting to the ED: clinical manifestations, time course, hematologic tests, computed tomographic findings, and treatment. Am J Emerg Med 2014; 32: 1485-9. pmid:25440233 PubMed  
  8. Pacios E, Arias-Diaz J, Zuloaga J, et al. Albendazole for the treatment of anisakiasis ileus. Clin Infect Dis 2005; 41: 1825. pmid:16288416 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL