Hopp til hovedinnhold

Anisakiasis

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Human infeksjon med fiskeparasittene Anisakis eller Pseudoterranova
Forekomst:
I Norge en sjelden tilstand, bare sporadiske tilfeller registert
Symptomer:
Akutte eller kroniske. Akutte magesmerter, kvalme, larve som kan hostes opp
Funn:
Ingen spesifikke kliniske funn
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse kan være gastroskopi
Behandling:
Larven er ikke tilgjengelig for behandling med antiparasittære medikamenter

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling i sykehus

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, Trondheim