Hopp til hovedinnhold

Anisakiasis

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Human infeksjon med fiskeparasittene Anisakis eller Pseudoterranova
Forekomst:
I Norge en sjelden tilstand, bare sporadiske tilfeller registert
Symptomer:
Akutte eller kroniske. Akutte magesmerter, kvalme, larve som kan hostes opp
Funn:
Ingen spesifikke kliniske funn
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse kan være gastroskopi
Behandling:
Larven er ikke tilgjengelig for behandling med antiparasittære medikamenter
  1. Leder K, Weller PF. Miscellaneous nematodes. UpToDate, last updated Dec 17, 2018. UpToDate  
  2. Hochberg NS, Hamer DH. Anisakidosis: Perils of the deep. Clin Infect Dis 2010; 51:806. PubMed  
  3. Caramello P, Vitali A, Canta F, et al. Intestinal localization of anisakiasis manifested as acute abdomen. Clin Microbiol Infect 2003; 9:734. PubMed  
  4. Park MS, Kim KW, Ha HK, Lee DH. Intestinal parasitic infection. Abdom Imaging 2008; 33: 166. pmid:17901912 PubMed  
  5. Takabayashi T, Mochizuki T, Otani N, et al. Anisakiasis presenting to the ED: clinical manifestations, time course, hematologic tests, computed tomographic findings, and treatment. Am J Emerg Med 2014; 32: 1485-9. pmid:25440233 PubMed  
  6. Pacios E, Arias-Diaz J, Zuloaga J, et al. Albendazole for the treatment of anisakiasis ileus. Clin Infect Dis 2005; 41: 1825. pmid:16288416 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, Trondheim