Hopp til hovedinnhold

Fugleinfluensa

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon med influensavirus (ulike influensa A-virus) hos fugler, smitter svært sjelden til mennesker. 
Forekomst:
 Normalflora hos bl.a. vadefugler. Kan gi epidemier ved smitte til høns (hønsepest). Sporadiske tilfeller av smitte fra syke høns til mennesker
Symptomer:
 Feber og muskelverk. Hos mennesker økt forekomst av lungeinfeksjoner, og økt mortalitet sammenlignet med sesonginfluensa
Funn:
 Influensasymptomer
Diagnostikk:
Aktuell diagnose ved febersykdom etter kontakt med syke høns eller andre fugler
Behandling:
 Som vanlig influensa. Økt behov for intensivbehandling i sykehus

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Pasientinformasjon

Hva bør du informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL