Hopp til hovedinnhold

Fugleinfluensa

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon med influensavirus (ulike influensa A-virus) hos fugler, smitter svært sjelden til mennesker. 
Forekomst:
 Normalflora hos bl.a. vadefugler. Kan gi epidemier ved smitte til høns (hønsepest). Sporadiske tilfeller av smitte fra syke høns til mennesker
Symptomer:
 Feber og muskelverk. Hos mennesker økt forekomst av lungeinfeksjoner, og økt mortalitet sammenlignet med sesonginfluensa
Funn:
 Influensasymptomer
Diagnostikk:
Aktuell diagnose ved febersykdom etter kontakt med syke høns eller andre fugler
Behandling:
 Som vanlig influensa. Økt behov for intensivbehandling i sykehus
  1. Centers for Disease Control and Prevention. Information on Bird Flu. Page last reviewed: June 14, 2022. www.cdc.gov  
  2. Li YT, Linster M, Mendenhall IH, Su YCF, Smith GJD. Avian influenza viruses in humans: lessons from past outbreaks. Br Med Bull. 2019;132(1):81-95. PubMed  
  3. Folkehelseinstituttet. Påvisning av fugleinfluensa A(H5N8) hos mennesker i Russland. Publisert 01.03.2021 www.fhi.no  
  4. Li KS, Guan Y, Wang J, et al. Genesis of a highly pathogenic and potentially pandemic H5N1 influenza virus in eastern Asia. Nature 2004; 430: 209-13. PubMed  
  5. Moscona A. Neuraminidase inhibitors for influenza. N Engl J Med 2005; 353: 1363-73. New England Journal of Medicine  
  6. Smittevernveilederen. Fugleinfluensa - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sis oppdatert 10.08.2017. fhi.no  
  7. WHO: Avian influenza A(H7N9) virus. Siden ble besøkt 29.04.13
  8. Qi X, Qian Y-H, Bao C-J, et al. Probable person to person transmission of novel avian influenza A (H7N9) virus in Eastern China, 2013: Epidemiological investigation. BMJ 2013; 47:f4752. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL