Hopp til hovedinnhold

Marburgvirus-sykdom

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Akutt, smittsom infeksjonssykdom som medfører indre blødninger (blødningsfeber). Forårsaket av Marburg-virus
Forekomst:
Smitter mellom mennesker. Oppstår i lokale epidemier, oftest i afrikanske land sør for Sahara
Symptomer:
Feber, muskelverk, hodepine, ev. generelt utslett. Etter 5-7 dager indre blødninger. Høy dødelighet
Funn:
Feber, slapphet. Etterhvert blodig oppkast og blodig diare. Slimhinne og hudblødninger
Diagnostikk:
Påvisning av viruset bekrefter diagnosen
Behandling:
Det finnes ingen spesifikk behandling mot viruset. Heller ingen vaksine. Unngå kontakt med smitta personer
  1. Harboe ZB, Qureshi KM, Skinhøj P, Heegaard ED. Hæmoragisk marburgfeber i Angola i 2005. Ugeskr Læger 2005; 167: 4087-90. PubMed  
  2. World Health Organization: Marburg Haemorrhagic Fever in Angola. Communicable Diseases Surveillance and Response in Disease Outbreak News 2005. www.who.int/csr/disease/marburg/en /sept 2005.
  3. Ndayimirije N, Kindhauser MK. Marburg hemorrhagic fever in angola - fighting fear and a lethal pathogen. N Engl J Med 2005; 352: 2155-7. New England Journal of Medicine  
  4. Bray M, Chertow DS. Marburg virus. UpToDate, last updated Apr 27, 2019. UpToDate  
  5. Leffel EK, Reed DS. Marburg and Ebola viruses as aerosol threats. Biosecur Bioterror 2004; 2: 186-91. PubMed  
  6. Smittevernveilederen. Hemoragiske febre (blødningsfebre) - veileder for helsepersonell. Folkehelseistituttet, sist oppdatert 10.11.2018. fhi.no  
  7. Gonzalez JP, Nakoune E, Slenczka W et al. Ebola and Marburg virus antibody prevalence in selected populations of the Central African Republic. Microb Infect 2000; 2: 39-44. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL