Hopp til hovedinnhold

Marburgvirus-sykdom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt, smittsom infeksjonssykdom som medfører indre blødninger (blødningsfeber). Forårsaket av Marburgvirus
Forekomst:
Smitter mellom mennesker. Oppstår i lokale epidemier, oftest i afrikanske land sør for Sahara
Symptomer:
Feber, muskelverk, hodepine, ev. generelt utslett. Etter 5-7 dager indre blødninger. Høy dødelighet
Funn:
Feber, slapphet. Etterhvert blodig oppkast og blodig diaré. Slimhinne og hudblødninger
Diagnostikk:
Påvisning av viruset bekrefter diagnosen
Behandling:
Det finnes ingen spesifikk behandling mot viruset. Heller ingen vaksine. Unngå kontakt med smitta personer
 • European Centre for Disease Prevention and Control. Factsheet about Marburg virus disease. Last updated 31 May 2022.
 1. European Centre for Disease Prevention and Control. Factsheet about Marburg virus disease. Last updated 31 May 2022. www.ecdc.europa.eu  
 2. World Health Organization. Marburg Virus Disease. Key facts. Last updated 7 August 2021. www.who.int  
 3. WHO. Ghana declares first-ever outbreak of Marburg virus disease. Published 17 July 2022. www.afro.who.int  
 4. Bray M, Chertow DS. Marburg virus. UpToDate, last updated Apr 27, 2019. UpToDate  
 5. Smittevernveilederen. Hemoragiske febre (blødningsfebre) - veileder for helsepersonell. Folkehelseistituttet, sist oppdatert 10.11.2018. fhi.no  
 6. Schwartz DA. Maternal Filovirus Infection and Death from Marburg and Ravn Viruses: Highly Lethal to Pregnant Women and Their Fetuses Similar to Ebola Virus. IntechOpen; 2019, July 31. www.intechopen.com  
 7. Brauburger K, Hume AJ, Muhlberger E, Olejnik J. Forty-five years of Marburg virus research. Viruses. 2012 Oct 1;4(10):1878-927. PMID: 23202446 PubMed  
 8. Bauer MP, Timen A, Vossen A, van Dissel JT. Marburg haemorrhagic fever in returning travellers: an overview aimed at clinicians. Clin Microbiol Infect. 2019 Apr;21S:e28-e31. PMID: 24816494 PubMed  
 9. Asad A, Aamir A, Qureshi NE, Bhimani S, Jatoi NN, Batra S, et al. Past and current advances in Marburg virus disease: a review. Infez Med. 2020 Sep 1;28(3):332-45. PubMed  
 10. Mehedi M, Groseth A, Feldmann H, Ebihara H. Clinical aspects of Marburg hemorrhagic fever. Future Virol. 2011 Sep;6(9):1091-106. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL