Hopp til hovedinnhold

Rotavirusvaksine

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo
  1. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen. Rotavirusvaksine - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 26.05.2023. Siden lest 29.06.2023 www.fhi.no  
  2. Flem E, Bruun T, Bergsager G. Rotavirusvaksine for spedbarn viser god effekt. Folkehelseinstituttet.no 16.08.2017 www.fhi.no  
  3. Lu H-L, Ding Y, Goyal H, et al. Association Between Rotavirus Vaccination and Risk of Intussusception Among Neonates and Infants A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Network Open 2019; 2: e1912458. pmid:31584679 PubMed  
  4. Rose J, Hawthorn RL, Watts B, et al. Public health impact and cost effectiveness of mass vaccination with live attenuated human rotavirus vaccine (RIX4414) in India: model based analysis. BMJ 2009; 339: b3653. BMJ (DOI)  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL