Hopp til hovedinnhold

Rotavirusvaksine

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Folkehelseinstituttet 2014. Rotavirusvaksine til barn født fra og med 1. september 2014
  2. Folkehelseinstitutt. Vaksiner og vaksinasjon, nyheter. Rotavirusvaksine til premature. Febr. 2015
  3. Flem E, Bruun T, Bergsager G. Rotavirusvaksine for spedbarn viser god effekt. Folkehelseinstituttet.no 16.08.2017 www.fhi.no  
  4. Rose J, Hawthorn RL, Watts B, et al. Public health impact and cost effectiveness of mass vaccination with live attenuated human rotavirus vaccine (RIX4414) in India: model based analysis. BMJ 2009; 339: b3653. BMJ (DOI)  
  5. Lu H-L, Ding Y, Goyal H, et al. Association Between Rotavirus Vaccination and Risk of Intussusception Among Neonates and Infants A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Network Open 2019; 2: e1912458. pmid:31584679 PubMed  
  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo