Hopp til hovedinnhold

Vaksinasjonsprogrammet i Norge

Alle barn i Norge skal tilbys vaksiner etter vaksinasjonsprogrammet. Her kan du se nærmere på vaksinene dette omfatter.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/barn/barne-og-ungdomsvaksinasjon/vaksinasjonsprogrammet-i-norge/ 

Barnevaksinasjonsprogrammet - 2021

Sykdommene det vaksineres mot

Hvor lenge har vi vaksinert?

Kvikksølv i vaksinene?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell. Barnevaksinasjonsprogrammet - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 04.04.2019. Siden lest 03.04.2020. fhi.no  
  2. Nøkleby H, Feiring B. Det norske vaksinasjonsprogrammet. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2538-40. PubMed