Hopp til hovedinnhold
Feltys syndrom kan oppstå hos personer som har leddgikt. De som rammes, er oftest kvinner i 55- 65 års alder.
Feltys syndrom kan oppstå hos personer som har leddgikt. De som rammes, er oftest kvinner i 55- 65 års alder.

Feltys syndrom

Feltys syndrom er en sykdom som rammer under én prosent av pasientene med leddgikt. Foruten leddgikt er kjennetegnene på Feltys syndrom lavt antall hvite blodceller og forstørret milt.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/giktsykdommer/feltys-syndrom/ 

Hva er Feltys syndrom?

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Feltys syndrom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Felty AR. Chronic arthritis in the adult associated with splenomegaly and leukopenia. Bull Johns Hopkins Hosp 1924; 35: 16. PubMed 
  2. Lilleby V, Gran JT. Feltys syndrom. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1038-40. Tidsskrift for Den norske legeforening 
  3. Kay J. Clinical manifestations and diagnosis of Felty's syndrome. UpToDate, last updated Mar 11, 2020. www.uptodate.com 
  4. Bartels CM, Bell CL, Shinki K, et al. Changing trends in serious extra-articular manifestations of rheumatoid arthritis among United State veterans over 20 years. Rheumatology (Oxford) 2010; 49:1670. PubMed 
  5. Burks EJ, Loughran TP Jr. Pathogenesis of neutropenia in large granular lymphocyte leukemia and Felty syndrome. Blood Rev 2006; 20:245. PubMed 
  6. Kay J. Indications for splenectomy in Felty's syndrome. UpToDate, last updated Dec 04, 2013. UpToDate 
  7. Burks EJ, Loughran TP Jr. Pathogenesis of neutropenia in large granular lymphocyte leukemia and Felty syndrome. Blood Rev 2006; 20: 245. PubMed 
  8. Kay J. Drug therapy in Felty's syndrome. UpToDate, last updated Oct 21, 2019. www.uptodate.com 
  9. Rashba EJ, Rowe JM, Packman CH. Treatment of the neutropenia of Felty syndrome. Blood Rev 1996; 10: 177-84. PubMed 
  10. Thorne C, Urowitz MB. Long-term outcome in Felty's syndrome. Ann Rheum Dis 1982; 41: 486-9. PubMed