Hopp til hovedinnhold

Granulomatøs polyangiitt (GPA)

Granulomatøs polyangiitt, tidligere kalt Wegeners granulomatose, er en betennelsestilstand som angriper de små blodårene (arterioler og kapillærer) i kroppen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/blodaresykdom/granulomatos-polyangiitt/ 

Hva er granulomatøs polyangiitt?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Granulomatøs polyangiitt (GPA). Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Bacon PA. The spectrum of Wegener's granulomatosis and disease relapse. N Engl J Med 2005; 352: 330-2. New England Journal of Medicine 
 2. Falk RJ, Gross WL, Guillevin L, et al. Granulomatosis with polyangiitis (Wegener's): an alternative name for Wegener's granulomatosis. Arthritis Rheum 2011; 63:863. PubMed 
 3. Mohammad AJ. An update on the epidemiology of ANCA-associated vasculitis. Rheumatology (Oxford). 2020 May 1;59(Suppl 3):iii42-iii50. PMID: 32348522. PubMed 
 4. Cordier JF. Pulmonary manifestations of the vasculitides. Rev Prat 2008; 58: 492-8. PubMed 
 5. Wódecki M, Brzosko I, Przepiera-Bedzak H, Brzosko M. Ear involvement in Wegener's granulomatosis. Waid Lek 2007; 60: 574-7. PubMed 
 6. Falk RJ, Merkel PA, King TE. Clinical manifestations and diagnosis of granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis. UpToDate, last updated Nov 26, 2018. UpToDate 
 7. Leavitt RY, Fauci AS, Bloch DA, Michel BA, Hunder GG, Arend WP et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Wegener's granulomatosis. Arthritis Rheum 1990; 33: 1101 - 7 PubMed 
 8. Hagemo JS, Aasarød K, Moen T. Antinøytrofile cytoplasmaautoantistoffer ved systemiske vaskulitter. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1185-1188. PubMed 
 9. Hauer HA, Bajema IM, Van Houwelingen HC, Ferrario F, Noël LH, Waldherr R, et al. Determinants of outcome in ANCA-associated glomerulonephritis: a prospective clinico-histopathological analysis of 96 patients. Kidney Int 2002; 62: 1732-42. PubMed 
 10. Jayne D. The diagnosis of vasculitis. Best Pract Res Clin Rheumatol 2009; 23:445. PubMed 
 11. Merkel PA, Kaplan AA, Falk RJ. Initial immunosuppressive therapy in granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis. UpToDate, last updated Jan 04, 2017. www.uptodate.com 
 12. Falk RJ, Merkel PA. Maintenance immunosuppressive therapy in granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis. UpToDate, last updated Dec 06, 2017. www.uptodate.com 
 13. British Society of Rheumatology; British Health Professionals in Rheumatology. BSR and BHPR guideline for the management of adults with ANCA-associated vasculitis. December 2014. http://www.rheumatology.org.uk/
 14. Furuta S, Nakagomi D, Kobayashi Y, et al. Effect of Reduced-Dose vs High-Dose Glucocorticoids Added to Rituximab on Remission Induction in ANCA-Associated Vasculitis: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2021; 325: 2178-87. pmid:34061144 PubMed 
 15. Voelker R. Children With Rare Vasculitis Have New Treatment Option. JAMA 2019; 322: 1644. doi:10.1001/jama.2019.17531 DOI 
 16. Guillevin L, Pagnoux C, Karras A, et al. Rituximab versus azathioprine for maintenance in ANCA-associated vasculitis. N Engl J Med. 2014;371:1771-1780. DOI: 10.1056/NEJMoa1404231 DOI 
 17. Aasarød K, Iversen(1) BM, Hammerstrøm J, Bostad(2) L, Vatten(3) L, Jørstad S. Wegener's granulomatosis: clinical course in 108 patients with renal involvement. Nephrol Dial Transplant 2000; 15(5): 611-8. PubMed