Hopp til hovedinnhold
Kalsiumpyrofosfatavleiringer kan være uten symptomer, men de kan også føre til smertefulle leddbetennelser.
Kalsiumpyrofosfatavleiringer kan være uten symptomer, men de kan også føre til smertefulle leddbetennelser.

Kalsiumpyrofosfat-avleiringer

Kalsiumpyrofosfat-avleiringer er en vanlig tilstand hos eldre og er som oftest uten symptomer, men tilstanden kan føre til akutte og kroniske leddbetennelser.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/giktsykdommer/kalsiumpyrofosfatavleiringer/ 

Hva er kalsiumpyrofosfat-avleiringer ?

Forekomst

Årsaker

Symptomer og tegn

Diagnostikk

Behandling

Forløp og prognose

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kalsiumpyrofosfat avleiring. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Zhang W, Doherty M, Pascual E, et al. EULAR recommendations for calcium pyrophosphate deposition. Part II: management. Ann Rheum Dis. 2011;70:571-575. PMID: 21257614 PubMed 
  2. Zhang W, Doherty M, Bardin T, et al. European League Against Rheumatism recommendations for calcium pyrophosphate deposition. Part I: terminology and diagnosis. Ann Rheum Dis 2011; 70:563. PubMed 
  3. Cowley S, McCarthy G. Diagnosis and Treatment of Calcium Pyrophosphate Deposition (CPPD) Disease: A Review. Open Access Rheumatol. 2023 Mar 22;15:33-41. PMID: 36987530. PubMed 
  4. Wilkins E, Dieppe P, Maddison P, et al. Osteoarthritis and articular chondrocalcinosis in the elderly. Ann Rheum Dis. 1983;42:280-284. PMID: 6859960 PubMed 
  5. Neame R, Carr A, Muir K, et al. UK community prevalence of knee chondrocalcinosis: evidence that correlation with osteoarthritis is through a shared association with osteophyte. Ann Rheum Dis. 2003;62:513-518. PMID: 12759286 PubMed 
  6. Tedeschi S. Identifying potential classification criteria for calcium pyrophosphate deposition disease: item generation and item reduction. Arthritis Care Res. 2021;10:1002. PubMed 
  7. Miksanek J, Rosenthal AK. Imaging of calcium pyrophosphate deposition disease. Curr Rheumatol Rep. 2015;17(3):20. PubMed 
  8. Cipolletta E, Filippucci E, Abhishek A, et al. In patients with acute mono/oligoarthritis, a targeted ultrasound scanning protocol shows great accuracy for the diagnosis of gout and CPPD. Rheumatology (Oxford). 2023;62(4):1493-1500. PubMed 
  9. Grassi W, Okano T, Filippucci E. Use of ultrasound for diagnosis and monitoring of outcomes in crystal arthropathies. Curr Opin Rheumatol. 2015;27(2):147–155. PMID: 25633243 PubMed