Hopp til hovedinnhold

Polyarteritis nodosa

Polyarteritis nodosa er en sykdom som angriper små og mellomstore blodårer (arterier) i kroppen. Det er en sjelden og alvorlig sykdom.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/blodaresykdom/polyarteritis-nodosa/ 

Hva er polyarteritis nodosa?

Symptomer

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Polyarteritis nodosa. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Stone JH. Polyarteritis nodosa. JAMA. 2002;288:1632-1639. PubMed 
  2. Merkel PA. Clinical manifestations and diagnosis of polyarteritis nodosa in adults. UpToDate, last updated Dec 16, 2015. www.uptodate.com 
  3. Pagnoux C, Seror R, Henegar C, et al. Clinical features and outcomes in 348 patients with polyarteritis nodosa: a systematic retrospective study of patients diagnosed between 1963 and 2005 and entered into the French Vasculitis Study Group Database. Arthritis Rheum 2010; 62:616. PubMed 
  4. Mahr A, Guillevin L, Poissonnet M, Aymé S. Prevalences of polyarteritis nodosa, microscopic polyangiitis, Wegener's granulomatosis, and Churg-Strauss syndrome in a French urban multiethnic population in 2000: a capture-recapture estimate. Arthritis Rheum 2004; 51:92. PubMed 
  5. Watts RA, Lane SE, Scott DG, et al. Epidemiology of vasculitis in Europe. Ann Rheum Dis 2001; 60:1156. PubMed 
  6. Colmegna I, Maldonado-Cocco JA. Polyarteritis nodosa revisited. Curr Rheumatol Rep. 2005;7:288-296. PubMed 
  7. Mukhtyar C, Guillevin L, Cid MC, et al. EULAR recommendations for the management of primary small and medium vessel vasculitis. Ann Rheum Dis. 2009;68:310-317. PubMed 
  8. Merkel PA. Treatment and prognosis of polyarteritis nodosa. UpToDate, last updated Dec 31, 2019. www.uptodate.com