Hopp til hovedinnhold

Aksial spondyloartritt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kronisk, inflammatorisk tilstand i ryggskjelettet, men også i perifere ledd, enteser og ekstraartikulære strukturer. Inngår i gruppen spondyloartritter
Forekomst:
Prevalens er omtrent 0,1-0,9% i befolkningen
Symptomer:
Først og fremst preget av (morgen)stivhet, smerter, særlig lokalisert til nedre del av ryggen
Funn:
Er beskjedne i starten av sykdommen, senere utvikles stivhet i kolumna og ev. store ledd, ev. uveitt
Diagnostikk:
95% er HLA-B27 positive. Røntgenforandringer i iliasakralleddene kommer sent, men kan påvises tidlig med MR
Behandling:
Daglig fysisk aktivitet er sentralt, ev. supplert med NSAIDs. Tillegg av TNF-hemmer eller interleukinhemmer hos de med høy sykdomsaktivitet
 • Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus HF, nettsted 
 • Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus HF, nettsted 
 • Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) - nettsted 
 1. Sieper J, Poddubnyy D. Axial spondyloarthritis. Lancet. 2017 Jul 1;390(10089):73-84. Epub 2017 Jan 20. PMID: 28110981. PubMed  
 2. Nasjonal veileder i revmatologi. Aksial spondyloartritt. Norsk revmatologisk forening. Sist oppdatert 17.02.2023. norskrevmatologi.no  
 3. Taurog JD, Chhabra A, Colbert RA. Ankylosing Spondylitis and Axial Spondyloarthritis. N Engl J Med. 2016 Jun 30;374(26):2563-74. PMID: 27355535.
 4. Ramiro S, Nikiphorou E, Sepriano A, et al. ASAS-EULAR recommendations for the management of axial spondyloarthritis: 2022 update. Ann Rheum Dis. 2023;82(1):19-34. PubMed  
 5. Magrey MN, Danve AS, Ermann J, Walsh JA. Recognizing Axial Spondyloarthritis: A Guide for Primary Care. Mayo Clin Proc. 2020;95(11):2499-2508. PMID: 32736944. PubMed  
 6. Navarro-Compán V, Sepriano A, El-Zorkany B, van der Heijde D. Axial spondyloarthritis. Ann Rheum Dis. 2021;80(12):1511-1521. PubMed  
 7. Scott IC, Whittle R, Bailey J, et al. Rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and axial spondyloarthritis epidemiology in England from 2004 to 2020: An observational study using primary care electronic health record data. Lancet Reg Health Eur 2022. pmid:36246147 PubMed  
 8. Sieper J, van der Heijde D. Review: Nonradiographic axial spondyloarthritis: new definition of an old disease?. Arthritis Rheum. 2013;65(3):543-551. PubMed  
 9. Kerola AM, Rollefstad S, Kazemi A, et al. Psoriatic arthritis, axial spondyloarthritis and rheumatoid arthritis in Norway: nationwide prevalence and use of biologic agents. Scand J Rheumatol. 2023;52(1):42-50. PubMed  
 10. Hamilton L, Macgregor A, Warmington V, Pinch E, Gaffney K. The prevalence of inflammatory back pain in a UK primary care population. Rheumatology (Oxford). 2014 Jan;53(1):161-4. Epub 2013 Oct 17. PMID: 24136063. PubMed  
 11. Exarchou S, Lindström U, Askling J, et al. The prevalence of clinically diagnosed ankylosing spondylitis and its clinical manifestations: a nationwide register study. Arthritis Res Ther. 2015;17(1):118. Published 2015 May 9. PMID: 25956915 PubMed  
 12. Sternes PR, Brett L, Phipps J et al. Distinctive gut microbiomes of ankylosing spondylitis and inflammatory bowel disease patients suggest differing roles in pathogenesis and correlate with disease activity. Arthritis Res Ther. 2022 Jul 7;24(1):163. PMID: 35794662 PubMed  
 13. Hauk L. Spondyloarthritis: NICE Releases Guidelines on Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician. 2017 Nov 15;96(10):677-678. PMID: 29431390. PubMed  
 14. NICE Guideline NG65. Spondyloarthritis in over 16s: diagnosis and management. National Institute for Health and Care Excellence. February 2017. legehandboka.no  
 15. Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewé R, et al. The development of Assessment of SpondyloArthritis international Society classification criteria for axial spondyloarthritis (part II): validation and final selection. Ann Rheum Dis 2009; 68: 777-83. doi: 10.1136/ard.2009.108233 DOI  
 16. Stolwijk C, van Tubergen A, Castillo-Ortiz JD, Boonen A. Prevalence of extra-articular manifestations in patients with ankylosing spondylitis: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis 2015; 74: 65. pmid:23999006 PubMed  
 17. Terslev L, Naredo E, Iagnocco A, et al. Defining enthesitis in spondyloarthritis by ultrasound: results of a Delphi process and of a reliability reading exercise. Arthritis Care Res (Hoboken) 2014; 66:741. PubMed  
 18. Regnaux JP, Davergne T, Palazzo C, et al. Exercise programmes for ankylosing spondylitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 10. Art. No.: CD011321. DOI: 10.1002/14651858.CD011321.pub2. DOI  
 19. van den Berg R, Baraliakos X, Braun J, et al. First update of the current evidence for the management of ankylosing spondylitis with non-pharmacological treatment and non-biologic drugs: a systematic literature review for the ASAS/EULAR management recommendations in ankylosing spondylitis. Rheumatology (Oxford) 2012; 51: 1388-96. PubMed  
 20. Bindesbøll C, Garrido-Cumbrera M, Bakland G, Dagfinrud H. Obesity Increases Disease Activity of Norwegian Patients with Axial Spondyloarthritis: Results from the European Map of Axial Spondyloarthritis Survey. Curr Rheumatol Rep. 2020 Jun 23;22(8):43. PMID: 32577833 PubMed  
 21. Wendling D, Prati C. Smoking and spondyloarthritis: a bad connection. Rheumatol Int. 2015;35(12):1951-1953. PMID:26462673.
 22. Kroon FPB, van der Burg LRA, Ramiro S, Landewé RBM, Buchbinder R, Falzon L, van der Heijde D. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for axial spondyloarthritis (ankylosing spondylitis and non-radiographic axial spondyloarthritis). Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD010952. DOI: 10.1002/14651858.CD010952.pub2 DOI  
 23. Fragoulis GE, Siebert S. Treatment strategies in axial spondyloarthritis: what, when and how? Rheumatology (Oxford). 2020 Oct 1;59(Suppl4):iv79-iv89. PMID: 33053192 PubMed  
 24. Chen J, Lin S, Liu C. Sulfasalazine for ankylosing spondylitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD004800. DOI: 10.1002/14651858.CD004800.pub3 DOI  
 25. Chen J, Veras MMS, Liu C, Lin J. Methotrexate for ankylosing spondylitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD004524. DOI: 10.1002/14651858.CD004524.pub4. DOI  
 26. Maxwell LJ, Zochling J, Boonen A et al. TNF-alpha inhibitors for ankylosing spondylitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD005468. DOI: 10.1002/14651858.CD005468.pub2 DOI  
 27. Koo BS, Oh JS, Park SY et al. Tumour necrosis factor inhibitors slow radiographic progression in patients with ankylosing spondylitis: 18-year real-world evidence. Ann Rheum Dis. 2020 Oct;79(10):1327-1332. Epub 2020 Jul 13. PMID: 32660979. PubMed  
 28. Hellgren K, Dreyer L, Arkema EV, et al. Cancer risk in patients with spondyloarthritis treated with TNF inhibitors: a collaborative study from the ARTIS and DANBIO registers. Ann Rheum Dis 2016. PMID: 27147709 PubMed  
 29. Baeten D, Baraliakos X, Braun J et al. Anti-interleukin-17A monoclonal antibody secukinumab in treatment of ankylosing spondylitis: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2013; 382: 1705-13. pmid:24035250 PubMed  
 30. Baeten D, Sieper J, Braun J, Baraliakos X, Dougados M, Emery P, Deodhar A, Porter B, Martin R, Andersson M, Mpofu S, Richards HB; MEASURE 1 Study Group; MEASURE 2 Study Group. Secukinumab, an Interleukin-17A Inhibitor, in Ankylosing Spondylitis. N Engl J Med 2015; 373: 2534-48. pmid:26699169 PubMed  
 31. van der Heijde D, Wei JC-C, Dougados M, et al. Ixekizumab, an interleukin-17A antagonist in the treatment of ankylosing spondylitis or radiographic axial spondyloarthritis in patients previously untreated with biological disease-modifying anti-rheumatic drugs (COAST-V): 16 week results of a phase 3 randomised, double-blind, active-controlled and placebo-controlled trial. Lancet 2018. pmid:30360964 PubMed  
 32. van der Heijde D, Baraliakos X, Gensler LS, et al. Efficacy and safety of filgotinib, a selective Janus kinase 1 inhibitor, in patients with active ankylosing spondylitis (TORTUGA): results from a randomised, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet 2018. doi:10.1016/S0140-6736(18)32463-2 DOI  
 33. van der Heijde D, Baraliakos X, Sieper J, et al. Efficacy and safety of upadacitinib for active ankylosing spondylitis refractory to biological therapy: a double-blind, randomised, placebo-controlled phase 3 trial. Ann Rheum Dis. 2022. PMID: 35788492 PubMed  
 34. Bakland G, Gran JT, Becker-Merok A et al. Work disability in patients with ankylosing spondylitis in Norway. J Rheumatol. 2011 Mar;38(3):479-84. Epub 2011 Feb 1. PMID: 21285159.
 35. Haroon N. Patients with ankylosing spondylitis have increased cardiovascular and cerebrovascular mortality: A Population-based Study. Ann Intern Med 2015; 163: 409-16. doi: 10.7326/M14-2470 DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hanne Dagfinrud, PhD, forsker, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus/Universitetet i Oslo
 • Gunnar Husby, professor i revmatologi, Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Universitetet i Oslo og Rikshospitalet, Oslo