Hopp til hovedinnhold

Reaktive artritter

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Reaktiv artritt er en samlebetegnelse på en gruppe aseptiske artropatier med assosiasjon til HLA-B27
Forekomst:
Det antas at 1-2% av pasientene med spesifikke tarm- eller genitale infeksjoner, utvikler reaktiv artritt. Risikoen øker hos pasienter med vevstypen HLA-B27
Symptomer:
Allmennsymptomer som sykdomsfølelse, tretthet, feber, vekttap og nedsatt matlyst er vanlig i akutt fase. Ledd- og muskelskjelettsymptomer debuterer ofte med akutt hevelse, ømhet, varmeøkning, rubor og nedsatt bevegelighet i to til fire større ledd
Funn:
Typisk finnes ett eller flere svært hovne, ømme perifere ledd, som regel med uttalt bevegelsesinnskrenkning. Forandringer i hud og slimhinner er ganske vanlig
Diagnostikk:
Blodprøver, revmaprøver, serologi inngår i utredningen. Radiologiske funn er sjelden tidlig i sykdomsbildet
Behandling:
Symptomatisk behandling med NSAIDs er hovedbehandlingen
 1. Yu DT, van Tubergen A. Reactive arthritis. UpToDate, last updated Apr 28, 2021. UpToDate  
 2. García-Kutzbach A, Chacón-Súchite J, García-Ferrer H, Iraheta I. Reactive arthritis: update 2018. Clin Rheumatol. 2018 Apr. 37 (4):869-874.
 3. Sahlberg AS, Granfors K, Penttinen MA. HLA-B27 and host-pathogen interaction. Adv Exp Med Biol. 2009. 649:235-44.
 4. Carter JD, Hudson AP. Reactive arthritis: clinical aspects and medical management. Rheum Dis Clin North Am. 2009 Feb. 35(1):21-44.
 5. Paulsen lk, Dahl ML, Skaare D, Grude N. Forekomst av M. genitalium og U. urealyticum i urin testet for C. trachomatis. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 121-5. doi:10.4045/tidsskr.14.1574 DOI  
 6. Gracey E, Imman RD. Chlamydia-induced ReA: immune imbalances and persistent pathogens. Nat Rev Rheumatol 2011; 8: 55-9. pmid:22105240 PubMed  
 7. Hannu T. Reactive arthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol 2011; 25:347. PubMed  
 8. Wu IB, Schwartz RA. Reiter's syndrome: the classic triad and more. J Am Acad Dermatol. 2008 Jul. 59(1):113-21.
 9. Rohekar S, Pope J. Epidemiologic approaches to infection and immunity: the case of reactive arthritis. Curr Opin Rheumatol. 2009 Jul. 21(4):386-90.
 10. Barber CE, Kim J, Inman RD, et al. Antibiotics for treatment of reactive arthritis: a systematic review and metaanalysis. J Rheumatol 2013; 40: 916-28. pmid:23588936 PubMed  
 11. Falgg SD, Meador R, Hsia E, et al. Decreased pain and synovial inflammation after etanercept therapy in patients with reactive and undifferentiated arthritis: an open-label trial. Arthritis Rheum 2005; 53: 613-7. pmid:16082643 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin,Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Gunnar Husby, professor i revmatologi, Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Universitetet i Oslo og Rikshospitalet, Oslo