Hopp til hovedinnhold

Spondyloartritt hos barn

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en gruppe tilstander karakterisert ved artritt, entesitt, ev. sakroiliitt eller spondylitt og assosiert med vevsantigen HLA-B27. Immunmedierte sykdommer av ukjent årsak.
Forekomst:
Total prevalens er estimert til 2 per 1.000
Symptomer:
Typisk er oligoartritt i underekstremiteter, entesitt i hælregion og eventuelt reumatisk ryggstivhet
Funn:
Varierer med hvilken tilstand som foreligger
Diagnostikk:
Aktuelle undersøkelser er måling av inflammatoriske markører, HLA-B27, MR
Behandling:
Varierer noe avhengig av hvilken underliggende tilstand som foreligger
  1. Ringold S. Spondyloarthritis in children. UpToDate, last updated Dec 04, 2020. www.uptodate.com  
  2. Colbert RA. Classification of juvenile spondyloarthritis: Enthesitis-related arthritis and beyond. Nat Rev Rheumatol 2010; 6: 477. pmid:20606622 PubMed  
  3. Weiss PF, Klink AJ, Behrens EM, et al. Enthesitis in an inception cohort of enthesitis-related arthritis. Arthritis Care Res 2011; 63: 1307. pmid:21618453 PubMed  
  4. Weber U, Maksymowych WP. Sensitivity and specificity of magnetic resonance imaging for axial spondyloarthritis. Am J Med Sci 2011; 34: 272. pmid:21358208 PubMed  
  5. van der Heijde D, Ramiro S, Landewé R, et al. 2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial spondyloarthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 2017;76:978-991. PubMed  
  6. Junnila JL, Cartwright VW. Chronic musculoskeletal pain in children. Part II: Rheumatologic causes. Am Fam Physician 2006; 74: 293-300. American Family Physician  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL