Hopp til hovedinnhold

Spondyloartritt (SpA) hos voksne

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Spondyloartritt refererer til en gruppe av sykdommer karakterisert ved inflammasjon i aksiale ledd, asymmetrisk oligoartritt og entesitt
Forekomst:
Estimert prevalens av spondyloartritt er anslått til 0,5-2%
Symptomer:
Avhenger av underliggende tilstand: Ryggsmerter, leddsmerter, senebetennelser
Funn:
Avhenger av grunnlidelsen
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er inflammasjonsparametre, røntgen, ev. MR
Behandling:
Egentrening, fysioterapi, NSAIDs, biologiske medisiner
 • Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) - nettside 
 1. Yu DT, van Tubergen A. Overview of the clinical manifestations and classification of spondyloarthritis. UpToDate, last updated Sep 30, 2020. UpToDate  
 2. Sieper J, Poddubnyy D. Axial spondyloarthritis. Lancet. 2017 Jul 1;390(10089):73-84. Epub 2017 Jan 20. PMID: 28110981 PubMed  
 3. Taurog JD, Chhabra A, Colbert RA. Ankylosing Spondylitis and Axial Spondyloarthritis. N Engl J Med. 2016 Jun 30;374(26):2563-74. PMID: 27355535. PubMed  
 4. Magrey MN, Danve AS, Ermann J, Walsh JA. Recognizing Axial Spondyloarthritis: A Guide for Primary Care. Mayo Clin Proc. 2020;95(11):2499-2508. PMID: 32736944. PubMed  
 5. Stolwijk C, van Onna M, Boonen A, van Tubergen A. Global Prevalence of Spondyloarthritis: A Systematic Review and Meta-Regression Analysis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2016;68(9):1320-1331. PMID: 26713432. PubMed  
 6. Costantino F, Talpin A, Said-Nahal R, et al. Prevalence of spondyloarthritis in reference to HLA-B27 in the French population: results of the GAZEL cohort. Ann Rheum Dis. 2015;74(4):689-693. PMID: 24351517 PubMed  
 7. Sieper J, Rudwaleit M, Baraliakos X, et al. The Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) handbook: a guide to assess spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2009; 68: suppl 2:ii1. pmid:19433414 PubMed  
 8. Yu DT, van Tubergen A. Diagnosis and differential diagnosis of axial spondyloarthritis (ankylosing spondylitis and nonradiographic axial spondyloarthritis) in adults. UpToDate, last updated Sep 01, 2018. www.uptodate.com  
 9. Yu DT, van Tubergen A. Pathogenesis of spondyloarthropathy. UpToDate, last updated Aug 06, 2018. UpToDate  
 10. Sampaio-Barros PD, Bortoluzzo AB, Conde RA, et al. Undifferentiated spondyloarthritis: a longterm followup. J Rheumatol 2010; 37: 1195. pmid:20436080 PubMed  
 11. van der Heijde D, Ramiro S, Landewé R, et al. 2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial spondyloarthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 2017;76:978-991. PMID: 28087505. PubMed  
 12. Zochling J, Brandt J, Braun J. The current concept of spondyloarthritis with special emphasis on undifferentiated spondyloarthritis. Rheumatology (Oxford) 2005; 44: 1483. PubMed  
 13. D'Agostino MA, Olivieri I. Enthesitis. Best Pract Res Clin Rheumatol 2006; 20: 473. PubMed  
 14. Healy PJ, Helliwell PS. Dactylitis: pathogenesis and clinical considerations. Curr Rheumatol Rep 2006; 8: 338. PubMed  
 15. Sieper J, Lenaerts J, Wollenhaupt J, et al. Efficacy and safety of infliximab plus naproxen versus naproxen alone in patients with early, active axial spondyloarthritis: results from the double-blind, placebo-controlled INFAST study, Part 1. Ann Rheum Dis. 2014;73(1):101-107. PMID: 23696633. PubMed  
 16. Zochling J, van der Heijde D, Burgos-Vargas R et al. ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2006; 65: 442-52. PubMed  
 17. Yu DT, van Tubergen A. Treatment of peripheral spondyloarthritis. UpToDate, last updated May 31, 2018. UpToDate  
 18. Kroon FP, van der Burg LR, Ramiro S, et al. Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs for Axial Spondyloarthritis: A Cochrane Review. J Rheumatol. 2016 Mar;43(3):607-17. pmid: 26834216. PubMed  
 19. Freiesleben S, Schou M. Biologisk behandling af spondylitis ankylopoietica. Ugeskr Læger 2008; 170: 2140. PubMed  
 20. Heiberg MS, Nordvag BY, Mikkelsen K et al. The comparative effectiveness of tumor necrosis factor-blocking agents in patients with rheumatoid arthritis and patients with ankylosing spondylitis: a six-month, longitudinal, observational, multicenter study. Arthritis Rheum 2005; 52: 2506-12. PubMed  
 21. Dagfinrud H, Hagen KB, Kvien TK. Physiotherapy interventions for ankylosing spondylitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD002822. DOI: 10.1002/14651858.CD002822.pub3 DOI  
 22. Regnaux JP, Davergne T, Palazzo C, et al. Exercise programmes for ankylosing spondylitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 10. Art. No.: CD011321. The Cochrane Library  
 23. Mørk S, Voss A, Möller S, Bliddal M. Spondyloarthritis and Outcomes in Pregnancy and Labor: A Nationwide Register-Based Cohort Study. Arthritis Care Res (Hoboken) 2019; 10: 1002. pmid:31758739 PubMed  
 24. Brown MA. Human leukocyte antigen-B27 and ankylosing spondylitis. Intern Med J 2007; 37: 739. pmid:17908085 PubMed  
 25. Rojas-Vargas M, Muñoz-Gomariz E, Escudero A, et al. First signs and symptoms of spondyloarthritis--data from an inception cohort with a disease course of two years or less (REGISPONSER-Early). Rheumatology (Oxford) 2009; 48: 404-9. pmid:19208685 PubMed  
 26. Rudwaleit M, Jurik AG, Hermann KG, et al. Defining active sacroiliitis on magnetic resonance imaging (MRI) for classification of axial spondyloarthritis: a consensual approach by the ASAS/OMERACT MRI group. Ann Rheum Dis 2009; 68: 1520. pmid:19454404 PubMed  
 27. Taurog JD. The mystery of HLA-B27: If it isn't one thing, it's another. Arthritis Rheum 2007; 56: 2478. PubMed  
 • Terje Johannsessen, professor i allmennmedisin, redaktør NEL