Hopp til hovedinnhold

Hypermobilitetssyndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tilstanden er karakterisert ved hypermobile ledd og synes å være arvelig
Forekomst:
Prevalens av generell leddhypermobilitet angis til 10-30%
Symptomer:
Hypermobile ledd. Det synes ikke å være overhyppighet av leddsmerter
Funn:
Hypermobile ledd
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser er av diagnostisk verdi
Behandling:
Det er ikke grunnlag for behandling av tilstanden
 1. Malfait F, Francomano C, Byers P, et al. The 2017 international classification of the Ehlers-Danlos syndromes. Am J Med Genet C Semin Med Genet 2017; 175:8. PubMed  
 2. Grahame R, Hakim AJ, Tofts L. Clinical manifestations and diagnosis of hypermobile Ehlers-Danlos syndrome and hypermobility spectrum disorder. UpToDate, last updated Jul 23, 2021. UpToDate  
 3. Grahame R. Hypermobility: an important but often neglected area within rheumatology. Nat Clin Pract Rheumatol 2008; 4:522. PubMed  
 4. Fikree A, Aziz Q, Grahame R. Joint hypermobility syndrome. Rheum Dis Clin North Am 2013; 39:419. PubMed  
 5. Ross J, Grahame R. Joint hypermobility syndrome. BMJ 2011; 342: c7167. BMJ (DOI)  
 6. Castori M, Dordoni C, Valiante M, et al. Nosology and inheritance pattern(s) of joint hypermobility syndrome and Ehlers-Danlos syndrome, hypermobility type: a study of intrafamilial and interfamilial variability in 23 Italian pedigrees. Am J Med Genet A 2014; 164A:3010.
 7. Tofts LJ, Elliott EJ, Munns C et.al. The differential diagnosis of children with joint hypermobility: a review of the literature. Pediatr Rheumatol Online J 2009; 7: .
 8. Grahame R, Hakim AJ. Arachnodactyly--a key to diagnosing heritable disorders of connective tissue. Nat Rev Rheumatol 2013; 9:358. PubMed  
 9. Ferrell WR, Tennant N, Sturrock RD et al. Amelioration of symptoms by enhancement of proprioception in patients with joint hypermobility syndrome. Arthritis Rheum 2004; 50: 3323-8. PubMed  
 10. Dolan AL, Hart DJ, Doyle DV et al. The relationship of joint hypermobility, bone mineral density, and osteoarthritis in the general population: The Chingford study. J Rheumatol 2003; 30: 799-803. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo