Hopp til hovedinnhold

Feltys syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Feltys syndrom er en sjelden ekstraartikulær manifestasjon ved revmatoid artritt og kjennetegnes ved nøytropeni og splenomegali
Forekomst:
Sjelden, diagnostiseres hos færre enn 1% av pasientene med revmatoid artritt
Symptomer:
De fleste som utvikler Feltys syndrom, har hatt revmatoid artritt i 10-15 år. Feltys syndrom karakteriseres klinisk ved økt mottakelighet for infeksjoner
Funn:
Leddforandringer forenlig med revmatoid artritt + splenomegali
Diagnostikk:
Ultralyd eller scintigrafi kan brukes til å bekrefte splenomegali
Behandling:
Splenektomi har lenge vært standardbehandlingen. Sykdomsmodifiserende medisiner har gunstig effekt på leukopeni
 1. Felty AR. Chronic arthritis in the adult associated with splenomegaly and leukopenia. Bull Johns Hopkins Hosp 1924; 35: 16. PubMed  
 2. Lilleby V, Gran JT. Feltys syndrom. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1038-40. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 3. Kay J. Clinical manifestations and diagnosis of Felty's syndrome. UpToDate, last updated Mar 11, 2020. www.uptodate.com  
 4. Bartels CM, Bell CL, Shinki K, et al. Changing trends in serious extra-articular manifestations of rheumatoid arthritis among United State veterans over 20 years. Rheumatology (Oxford) 2010; 49:1670. PubMed  
 5. Burks EJ, Loughran TP Jr. Pathogenesis of neutropenia in large granular lymphocyte leukemia and Felty syndrome. Blood Rev 2006; 20:245. PubMed  
 6. Kay J. Indications for splenectomy in Felty's syndrome. UpToDate, last updated Dec 04, 2013. UpToDate  
 7. Burks EJ, Loughran TP Jr. Pathogenesis of neutropenia in large granular lymphocyte leukemia and Felty syndrome. Blood Rev 2006; 20: 245. PubMed  
 8. Kay J. Drug therapy in Felty's syndrome. UpToDate, last updated Oct 21, 2019. www.uptodate.com  
 9. Rashba EJ, Rowe JM, Packman CH. Treatment of the neutropenia of Felty syndrome. Blood Rev 1996; 10: 177-84. PubMed  
 10. Thorne C, Urowitz MB. Long-term outcome in Felty's syndrome. Ann Rheum Dis 1982; 41: 486-9. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Gunnar Husby, professor i revmatologi, Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Universitetet i Oslo og Rikshospitalet, Oslo