Hopp til hovedinnhold

Systemiske vaskulitter

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
En heterogen gruppe forstyrrelser der det foreligger inflammasjon og skade på blodåreveggene, noe som fører til vevsnekrose
Forekomst:
Sjeldne tilstander med en rapportert årlig insidens på 40-54 tilfeller per 1 million innbyggere
Symptomer:
Tilstanden kan være begrenset til hud eller andre organer, eller det kan være en multisystem tilstand med multiple manifestasjoner
Funn:
Varierer avhengig av størrelse, sted og utbredelse av involverte kar
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er full blodstatus, akutt fase reaktanter, nyrefunksjon, leverfunksjon, ANCA, rtg thorax, andre bildeundersøkelser, histologi
Behandling:
Induksjon av remisjon gjøres med steroider og methotrexat eller cyklofosfamid
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Wenche Koldingsnes, overlege, Revmatologisk avdeling, UNN