Hopp til hovedinnhold

Arteria temporalis-biopsi

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Foghsgaard J. Arteria temporalis-biopsi. Ugeskr Læger 2006; 168: 1774-5. PubMed  
  2. Edenberg J, Kvambe K, Sandstad E et al. Ultralydundersøkelse av tinningarterier ved mistanke om arteritis temporalis Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1806-8. PubMed  
  3. Monti S, Floris A, Ponte CB, et al. The proposed role of ultrasound in the management of giant cell arteritis in routine clinical practice. Rheumatology (Oxford). 2018;57(1):112-119. doi:10.1093/rheumatology/kex341 DOI  
  4. Docken WP. Diagnosis of giant cell arteritis. UpToDate, last updated May 24, 2019. www.uptodate.com  
  5. Niederkohr RD, Levin LA. Management of the patient with suspected temporal arteritis a decision-analytic approach. Ophthalmology 2005; 112:744. PubMed  
  6. Lazarewicz K, Watson P. Giant cell arteritis. BMJ. 2019;365:l1964. Published 2019 May 30. doi:10.1136/bmj.l1964 DOI  
  7. Haga HJ, Johnsen V, Østensen M, Mikkelsen K, Gulseth HC, Kvien TK, Nordvåg BY. Myalgi og høy senkning hos voksne. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3405-8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)